-
Bærekraftstrategi

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Stavanger

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

  1. Avfallsreduksjon – Forebygge avfall ved å kjøpe mindre, kaste mindre og spise opp maten
  2. Ombruk – Bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – Lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnytting – Lage strøm og varme. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter.
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi

Det beste du kan gjøre for miljøet, er å kjøpe færre ting. Skal du kjøpe noe nytt, velg gjerne brukte gjenstander, slik at levetiden forlenges. Når tingene dine en gang blir avfall, sorter det slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting.

Avfallspyramiden.jpg

Avfallsreduksjon

I henhold til avfallspyramiden er det viktigste tiltaket avfallsreduksjon. På BI foretas det en behovsvurdering forut for innkjøp, se procurement policy/principles.

"An assessment must always be made of the real need and whether it can be solved without increased consumption.” 

Ombruk

Det neste tiltaket er å bruke ting om igjen. BI tenker kontinuerlig gjenbruk ved å trekke om/relakkere møbler og gjenbruke møbler og bygningsmaterialer. Ved innkjøp av inventar vektlegges kvalitet så vel som pris, og dette gjør det mulig å forlenge levetiden og tenke ombruk. Et eksempel er at da vi flyttet fra Hesbygaten 5 til Byfjordparken 17 i 2019 byttet trekk på HÅG stolene samt gjenbrukte en del bord og pulter. Denne tankegangen er forankret i ansatte som håndterer inventar generelt på BI. 

Når man ikke lenger kan nyttiggjøre seg av noe, men at det fortsatt kan ha en restlevetid, blir dette gitt bort.

For spørsmål om ombruk på BI, kontakt Miljøfyrtårnansvarlig greta.koch@bi.no 

Materialgjenvinning

Det neste tiltaket er at avfallet går inn i et sirkulært løp og gjenbrukes i nye materialer. BI har som mål å oppnå 65 % materialgjenvinning. Pr. september 2022 kan vi vise til 48% materialgjenvinningsgrad. Avfall som blir materialgjenvunnet gir inntekter, mens øvrig avfall fører til kostnader. Denne oversikten blir vist på alle info skjermer slik at studenter og ansatte kan følge med.

Sorteringsgrad Stavanger.jpg