Handelshøyskolen BI

Årsrapporter

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Årsrapport

2017

I 2017 har vi innovert i både programinnhold og undervisningsmetoder. Vi ser frem til å lansere flere nyheter i studieporteføljen i året som kommer. Digital transformasjon står sentralt i alt vi gjør.

Årsrapport

2016

BI har som mål å bygge kunnskapsøkonomien. Gjennom 2016 har topp forskning og undervisning gitt tusenvis av kandidater muligheter til attraktive karrierer i næringsliv og offentlig sektor.

Årsrapport

2015

Tydelige prioriteringer skal bidra til at BI nærmer seg sitt overordnede mål: å bygge kunnskapsøkonomien.

Årsrapport

2014

Mange års målrettet innsats ble for BI i mai belønnet med akkreditering i AACSB.

Årsrapport

2013

Gjennom 2013 har Handelshøyskolen BI nådd viktige milepæler på veien mot en posisjon som en av Europas ledende handelshøyskoler.

Årsrapport

2012

De siste årene har BI gjennomført store omstillinger. 2012 er ikke noe unntak.

Årsrapport

2011

Ved utgangen av 2011 hadde BI totalt 797 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 401 administrativt og 396 faglig ansatte, inklusive stipendiater.

Årsrapport

2010

Handelshøyskolen BI hadde i 2010 19 998 studenter og oppnådde en total omsetning på 1.259 mkr mot 1.160 mkr året før.

Årsrapport

2009

Handelshøyskolen BI klatret syv plasser på Financial Times’ rangering av skreddersydde kompetanse- og lederutviklingsprogrammer.

Årsrapport

2008

I 2008 oppnådde Handelshøyskolen BI en total omsetning på 1.086 millioner kroner mot 997 millioner kroner året før.

Årsrapport

2007

Årsrapport

2006

BI har en trygg økonomi. Det gir et godt fundament til å dekke forpliktelsene ved skolene som skal avvikles, og foreta nødvendige omstillinger og tilpasninger.

Årsrapport

2005

Handelshøyskolen BI har 18 700 aktive studenter (høsten 2005) som følger sine studier ved et av BIs 13 studiesteder i Norge. Omtrent halvparten av BIs studenter er kvinner.