-
Handelshøyskolen BI

Årsrapporter

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Årsrapport

2021

I 2021 tok BI flere grep for å videreutvikle og sikre vår posisjon som en ledende europeisk handelshøyskole.

Årsrapport

2020

Den globale koronapandemien gjorde 2020 til et krevende og helt spesielt år for studenter og ansatte ved Handelshøyskolen BI.

Årsrapport

2019

Nytt bærekraftig campus i Stavanger, økt fokus på kvalitet og et målrettet arbeid for å ruste BI best mulig for fremtiden.

Årsrapport

2018

I 2018 markerte vi skolens 75-årige historie og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. Vi satte strategisk retning frem mot 2025, hvor ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

Årsrapport

2017

2017 var vært preget av hardt arbeid, nye initiativ og gode resultater, og digital transformasjon står sentralt i alt vi gjør.

Årsrapport

2016

Gjennom 2016 har topp forskning og undervisning gitt tusenvis av kandidater muligheter til attraktive karrierer i næringsliv og offentlig sektor.

Årsrapport

2015

Tydelige prioriteringer skal bidra til at BI nærmer seg sitt overordnede mål: å bygge kunnskapsøkonomien.

Årsrapport

2014

Mange års målrettet innsats ble for BI i mai belønnet med akkreditering i AACSB.

Årsrapport

2013

Gjennom 2013 har Handelshøyskolen BI nådd viktige milepæler på veien mot en posisjon som en av Europas ledende handelshøyskoler.

Årsrapport

2012

De siste årene har BI gjennomført store omstillinger. 2012 er ikke noe unntak.

Årsrapport

2011

Ved utgangen av 2011 hadde BI totalt 797 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 401 administrativt og 396 faglig ansatte, inklusive stipendiater.

Årsrapport

2010

Handelshøyskolen BI hadde i 2010 19 998 studenter og oppnådde en total omsetning på 1.259 mkr mot 1.160 mkr året før.