-
Handelshøyskolen BI

Årsrapporter

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Årsrapport

2023

I 2023 markerte Handelshøyskolen BI at det var 80 år siden skolen ble etablert av Finn Øien 1. juni 1943. I åtte tiår har BI vært med å påvirke utviklingen av samfunnet gjennom undervisning og forskning.

Årsrapport

2022

2022 startet med gjenåpningen av samfunnet etter to år med pandemi. BI har som de fleste andre omstilt seg til nye tider med krevende prioriteringer.

Årsrapport

2021

I 2021 tok BI flere grep for å videreutvikle og sikre vår posisjon som en ledende europeisk handelshøyskole.

Årsrapport

2020

Den globale koronapandemien gjorde 2020 til et krevende og helt spesielt år for studenter og ansatte ved Handelshøyskolen BI.

Årsrapport

2019

Nytt bærekraftig campus i Stavanger, økt fokus på kvalitet og et målrettet arbeid for å ruste BI best mulig for fremtiden.