Årsrapporter

Årsrapport 2017

Bruk menyen nedenfor til å navigere deg gjennom rapportens innhold.

2017 var vært preget av hardt arbeid, nye initiativ og gode resultater. Våre forskere har lagt ned en enorm innsats de siste årene. Resultatene ser vi i form av ny rekord i antall publiseringspoeng. BI bidrar med dette til å drive den internasjonale forskningen framover.

Videre har Financial Times i 2017 rangert BI som den 33 beste handelshøyskolen i Europa. Det betyr at BI har klatret 39 plasser på rangeringen fra 2010.

Gode relasjoner til nærings- og samfunnsliv er helt avgjørende for Handelshøyskolen BIs utvikling som utdannings- og forskningsinstitusjon. I året vi nå har lagt bak oss har vi hatt de første møtene i BI Alumni Advisory Board og BI International Advisory Board. To viktig arenaer for å sikre gode koplinger mellom forskning og relevans.

I 2017 har vi innovert i både programinnhold og undervisningsmetoder. Vi ser frem til å lansere flere nyheter i studieporteføljen i året som kommer. Digital transformasjon står sentralt i alt vi gjør.

2018 er vårt jubileumsår. Vi feirer vår stolte historie gjennom 75 år med å vise frem det beste vi har å by på. Det kommende året vil mye av fokuset ligge på vår nye strategiske plan, og hvordan vi sammen kan jobbe for å gjøre BI enda bedre, og enda mer relevant.

Takk for ditt engasjement i 2017!

Inge Jan Henjesand
Rektor ved Handelshøyskolen BI