-
Årsrapport 2017

Styrets beretning

BI i 2017

BI har som mål å bygge kunnskapsøkonomien. Gjennom 2017 har topp forskning og undervisning gitt tusenvis av kandidater muligheter til attraktive karrierer i næringsliv og offentlig sektor. Det handler om å bygge sten på sten, og aldri slå seg til ro med å bare være god. 

Les mer om BI i 2017

Studier og studenter

En kritisk suksessfaktor for BI er evnen til å levere kurs og program med høy relevans og kvalitet til store studentgrupper der leveransemodellene er i tråd med høye forventninger hos studentene. 

Les mer om Studier og studenter

Forskning og faglig aktivitet

Det å ha fagområder rangert blant de beste i Europa er viktig for å styrke BIs internasjonale omdømme, faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere på lang sikt. Målrettet arbeid med rekruttering og publisering i høyt rangerte tidsskrifter var to viktige satsingsområder i 2017. 

Les mer om Forskning og faglig aktivitet

Næringsliv og samfunn

BIs målsetting er å være foretrukket kunnskapspartner for næringsliv og offentlig sektor gjennom å bidra til innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft i inn- og utland.

Les mer om Næringsliv og samfunn

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2017 hadde BI totalt 851 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 447 administrativt ansatte og 404 faglig ansatte.

Les mer om organisasjon og ansatte

Årsresultat

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde gode økonomiske resultater i 2017 med et resultat på 65,1 mkr. BIs totale omsetning var i 2017 på 1.569 mkr mot 1.514 i 2016.

Les mer om årsresultatet

Styret i 2017

Handelshøyskolen BI ledes av et styre bestående av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, én representant valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant valgt av studentorganisasjonene. BIs administrativt ansatte og studentene er i tillegg representert med en observatør hver.

Les mer om Styret i 2017

Fremtidsutsikter

Gjennom BIs 75 år lange historie har vi alltid ligget i front. I front av den faglige utviklingen, den pedagogiske utviklingen og når det gjelder samspillet mellom skole og samfunn. Styret mener Handelshøyskolen BI har det som skal til for å opprettholde denne posisjonen også inn i fremtiden.

Les mer om Fremtidsutsikter