-

Gjennom BIs 75 år lange historie har vi alltid ligget i front. I front av den faglige utviklingen, den pedagogiske utviklingen og når det gjelder samspillet mellom skole og samfunn. Styret mener Handelshøyskolen BI har det som skal til for å opprettholde denne posisjonen også inn i fremtiden.

BI har ambisiøse forskere som former sine fagfelt for fremtiden. Dyktige studenter fra hele verden som skaper et læringsmiljø i verdensklasse der alle kan lykkes. Alumni som setter varige spor i næringslivet og bygger rammene for det arbeidslivet dagens studenter skal bli en del av. BI-kompetanse vil fortsette å være relevant, og et vitnemål fra BI vil fortsette å stige i verdi.

Endringstakten i det internasjonale arbeids- og næringslivet er høyere enn noen sinne. Det krever mye av utdanningsinstitusjoner å tilpasse innholdet i kurs og programmer raskt nok til å møte forventningene. Kvalitet i utdanningen er på den offentlige dagsorden, på den globale dagsorden og på BIs dagsorden. Handelshøyskolen BI har tatt en aktiv rolle i utviklingen av ny kunnskap, ny pedagogikk og nye teknologiske løsninger. Strategiske prioriteringer for å fremme kvalitet har gitt gode resultater, og satsingene vil videreføres inn i en ny strategiperiode fra 2018. BI vil prioritere arbeidet med å integrere kunnskap om og ferdigheter innen digitalisering, globalisering og bærekraft på alle nivå i programporteføljen.

Det hefter betydelig usikkerhet ved analyser av fremtidige forhold. BIs solide posisjon og økonomi tilsier at skolen tåler en forventet tilbakegang i antall studenter på heltidsprogrammene. Samtidig er potensialet i andre deler av BIs virksomhet stort. Når livslang læring i stadig større grad blir en del av arbeidslivet, vil etterspørselen etter kurs og program i BIs Executive-portefølje øke. Potensialet i partnersamarbeid, eksternfinansiert forskning og internasjonalt samarbeid er stort og økende.

Handelshøyskolen BI har mange ben å stå på, og alt ligger til rette for at BI som institusjon for forskning og høyere utdanning vil være sterk i mange år fremover.