-

Handelshøyskolen BI ledes av et styre bestående av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, én representant valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant valgt av studentorganisasjonene. BIs administrativt ansatte og studentene er dessuten representert med en observatør hver.

Styrets medlemmer pr 31.12.2017:

Knut Haanæs (leder)

Eksternt styremedlem

01.08.2015 - 31.07.2018

Bente Svensson

Eksternt styremedlem

01.08.2017 - 31.07.2020

Marianne Stenius

Eksternt styremedlem

01.08.2015 - 31.07.2018

Gunnar Bjørkavåg

Eksternt styremedlem

01.08.2016 - 31.07.2019

Anders Dysvik

Faglig ansattes representant

01.08.2017 - 31.07.2019

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Faglig ansattes representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Cathrine Bjune

(Vararepresentant faglig ansatte)

01.08.2016 - 31.07.2018

Pål Lauritzen

(Vararepresentant faglig ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Kjersti Ø. Gummerson

Administrativt ansattes representant

01.08.2017 - 31.07.2019

Truls Birgir Brænden

Observatør administrativt ansatte

01.08.2017- 31.07.2019

Hilde Stuhaug

(Vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Tom Lindtein

(Vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Fredrik Knutsen Hegdal

Studentrepresentant, BIS*

01.08.2017 - 31.12.2017

Truls Sebakk

Studentobservatør, SBIO*

01.08.2017 - 31.12.2017


* studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår