-
Årsrapporter

Årsrapport 2018

2018 var et begivenhetsrikt år for Handelshøyskolen BI. På den ene siden markerte vi skolens 75-årige historie, og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. På den andre siden satte vi vår strategiske retning frem mot 2025. Ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

BI har som mål å øke både den internasjonale vitenskapelige publiseringen og andelen artikler i topprangerte vitenskapelige tidsskrifter. Det er derfor gledelig at andelen toppubliseringer i 2018 ble doblet sammenlignet med 2017. I tillegg økte andelen vitenskapelig produksjon, særlig som et resultat av internasjonalt samarbeid.

I 2018 oppnådde vi re-akkreditering av AMBA, en av de tre akkrediteringene som inngår i Triple Crown. Dette er et viktig kvalitetsstempel som forteller at vi har programmer på linje med de beste i verden.

2018 ble også det beste heltidsopptaket på master noensinne. Mye takket være økende rekruttering av internasjonale studenter. Bacheloropptaket opplevde derimot en nedgang, noe som var med på å sette fart i arbeidet med å fornye bachelorporteføljen for å sikre at vi er attraktive og foretrukket også i framtiden. Fornyelsen handler om innovasjon i programporteføljen, innhold, læringsmål, kursdesign og distribusjonsmodeller. Vi arbeider også med å skape et enda mer inkluderende og støttende læringsmiljø og med å ekspandere programporteføljen på bachelor med flere programmer på engelsk.

"I en global konkurransesituasjon er det viktigere enn noensinne å tilby relevant, bærekraftig og tidsriktig kunnskap."

Inge Jan Henjesand

Rektor, Handelshøyskolen BI

Tre nye bachelorprogrammer ble i løpet av høsten klare for studiestart i 2019, og jeg er svært godt fornøyd med innsatsen fra ansatte i hele organisasjonen. Dette er BI på sitt beste, og jeg er imponert over viljen til å mobilisere for å være en innovativ, relevant og attraktiv handelshøyskole.

På etter- og videreutdanningsmarkedet jobber Executive-divisjonen kontinuerlig for å legge til rette for kravet til livslang læring. I en global konkurransesituasjon er det viktigere enn noensinne å tilby relevant, bærekraftig og tidsriktig kunnskap. Et viktig strategisk samarbeid som ble inngått i 2018 var FOME-alliansen (Future of Management Education), hvor BI er en av fire grunnleggere. Alliansen skal fokusere på fremtidens leveransemodeller for læring på Executive-markedet.

I løpet av jubileumsåret rettet vi fokus på hva og hvem det hele handler om – forskningen til våre faglige og de mer enn 300 000 alumni som gjennom tidene er uteksaminert fra BI. Hver uke gjennom hele året profilerte vi en ny alumnus i våre digitale kanaler. Gjennom kunnskapsfestivaler ved alle campus og antologien «At the forefront looking ahead», fikk vi rettet søkelyset mot våre fagliges ypperste forskning.

Det er med stolthet jeg kan påstå at jeg leder en fremoverlent, innovativ handelshøyskole på høyde med de beste i Europa.

Inge Jan Henjesand
Rektor ved Handelshøyskolen BI