-
Årsrapporter

Årsrapport 2018

2018 var et begivenhetsrikt år for Handelshøyskolen BI. På den ene siden markerte vi skolens 75-årige historie, og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. På den andre siden satte vi vår strategiske retning frem mot 2025. Ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

Forskning og faglig kvalitet

Vårt viktigste fundamentale element er at BI skal være forskningsbasert. Forskningen skal ha tydelig effekt internasjonalt gjennom publisering i ledende anerkjente journaler. Videre skal forskning være grunnlaget for studentenes læring og gjenspeiles i alt vi gjør som utdanningsinstitusjon. Det er også en forventning til at forskningen skal påvirke praksis i næringsliv og offentlig forvaltning.

BI har en målsetning om å ha to til tre fagområder rangert blant de beste i Europa. Dette er viktig for å styrke vårt internasjonale omdømme, vår faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere. Det har vært en viktig prioritet å rekruttere vitenskapelig ansatte som kan vise til gode forskningsresultater med internasjonal bakgrunn. Et av fagmiljøene som har nådd målsetningen er blant annet Institutt for finans, som er det høyeste rangerte forskningsmiljø i nordisk og europeisk målestokk basert på "UTD Top 100 Business School Research Rankings".

I 2018 ble det bestemt at vi skal ha en egen forskningsstrategi og det er satt større målsetninger om å synliggjøre forskningen som kommer fra BIs faglige i enda større grad enn det man gjør i dag. Det er også satt fokus på at faglige skal ha tilbud om pedagogisk utvikling og kursing. Det er utarbeidet metodikk for utvikling av læringsdesign på kurs og programnivå.

Ronæs Nina som holder foredrag på BI

Vi har organisert vår faglige virksomhet i åtte institutter. I tillegg har vi en håndfull aktive forskningssenter. Hovedformålet er å fremme interne og eksterne samhandlingsarenaer for å skape en høy forskningskvalitet og unik kompetanse når det kommer til kontekst, metode og teori. Dette skal medføre fordeler for publiserbar forskning samt innebære bedre undervisning. Forskningssentrene bygger bro mellom forskning og praksis og/eller forskning og undervisning.

For en oversikt over alle registrerte forskningsprosjekter som BI enten er institusjonell eier av eller deltar som partner i, se oversikt på den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.