-
Årsrapporter

Årsrapport 2020

Den globale koronapandemien gjorde 2020 til et krevende og helt spesielt år for studenter og ansatte ved Handelshøyskolen BI.