-
Årsrapport 2020

Rektors forord

Den globale koronapandemien gjorde 2020 til et krevende og helt spesielt år for studenter og ansatte ved Handelshøyskolen BI. Pandemien akselererte en omfattende, og helt nødvendig digital omstilling. BI tok også imot rekordmange nye studenter og rigget skolen for ytterligere vekst og utvikling i tiden som kommer.

<< Tilbake til forsiden                                          Neste kapittel: Strategi 2025 >>

Året som gikk var preget av usikkerhet, krevende beslutninger og et kontinuerlig behov for å finne gode løsninger på stadig nye utfordringer. I mars måtte BI stenge campus for studenter. Tradisjonell klasseromsundervisning ble erstattet med forelesninger på Zoom. Skriftlige skoleeksamener ble til digitale hjemmeeksamener. Reiser og utvekslingsopphold ble enten frarådet eller avlyst.

Hele veien har BIs faglige ansatte, støttet av dyktige medarbeidere fra hele organisasjonen, jobbet iherdig for å skape gode digitale læringsopplevelser. For meg som rektor har det vært krevende å se studentene slite med en læringssituasjon som stadig har endret seg i takt med myndighetenes nedstenging av samfunnet, og en studietilværelse preget av mangel på muligheter for sosial integrasjon. Mange har fått sine fremtidsplaner forandret, forskjøvet eller avlyst.

I arbeidet med å sikre gode læringsopplevelser, studentvelferd, samt sosial og faglig integrering under særlig krevende rammebetingelser har BIs tette samarbeid med studentforeningen BISO vært helt uvurderlig. BIs studenter fortjener ros for hvordan de har håndtert utfordringene og samtidig ivaretatt studieprogresjon og solide akademiske prestasjoner.

BIs egne undersøkelser viser at BI-kandidaters kompetanse er høyt etterspurt av arbeidsgivere. For sjette året på rad rangeres BI som Norges beste handelshøyskole av Financial Times. Våre
forskere og alumni er med på å påvirke praksis i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt. Samtidig viser en ny generasjon med BI-studenter at de ikke lar en krise stanse dem fra å styrke sine karrieremuligheter ved å tilegne seg oppdatert og relevant kunnskap.

Hele 4133 nye bachelorstudenter begynte ved BI i 2020, en økning på 16% mot 2019. Samtidig begynte 739 nye masterstudenter, noe som overgår rekordopptaket fra 2018. Søkingen til BIs heltidsprogrammer var så høy at det på et tidspunkt ble stengt for flere søknader. Livslang læring er etterspurt som aldri før. Populære nettbaserte kurs og programmer bidro til en vekst på 9% innen BIs etter- og videreutdanningstilbud.

I møte med et arbeidsmarked som står overfor stor omstilling ligger alt til rette for at BI skal styrke sin posisjon også i årene som kommer. I 2021 skal vi videreføre det viktige arbeidet med å forberede studenter og næringsliv på en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

En stor takk til alle studenter, ansatte, alumni og partnere som har bidratt til å utvikle BI videre i året som gikk.

Inge Jan Henjesand
Rektor

<< Tilbake til forsiden                                          Neste kapittel: Strategi 2025 >>