-
Årsrapport 2020

Strategi 2025

Gjennom å være en forskningsbasert, læringsorientert og påkoblet handelshøyskole skal BI forme mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

<< Tilbake til forsiden                                           Neste kapittel: Internasjonal >>

VÅR MISJON

På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi streber etter topp akademisk kvalitet og for å forme attraktive karrierer og bedrifter. Dette skal vi oppnå gjennom anerkjent internasjonal forskning og utdanning av ypperste kvalitet i tett interaksjon med næringsliv og samfunnet forøvrig.

VÅRE KJERNEVERDIER

Vi er forpliktet til våre studenters suksess.
Våre ansatte og vår virksomhet er fokusert på studentenes læring. Vi forventer dedikerte studenter som leverer gode resultater.

Vi dyrker nyskaping og innovasjon.
Vi skaper verdier for våre studenter, bedrifter og samfunnet som helhet.

Vi opptrer ansvarlig.
Vi lever etter akademisk frihet og integritet. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål gjennom forskning, læring, drift og samarbeid. Vi har respekt for studenter og kollegaer.

Vi opptrer kollegialt.
Vi bidrar til en inkluderende arbeidsplass hvor vi verdsetter nysgjerrighet og viser interesse for hverandre.

STRATEGISKE PRIORITERINGER

Attraktive programmer og dyktige kandidater
Bærekraft, digitalisering, internasjonalisering og praktisk forretningsforståelse skal integreres i alle våre studier. Vi skal øke studentenes læringsutbytte og progresjon gjennom aktiv og variert læring. Vår målsetting er å utvikle BI-studenters globale tankesett. Samtidig skal vi jobbe med å fornye bachelorporteføljen, utvide masterporteføljen og styrke oss innen etter- og videreutdanningsmarkedet og i vår internasjonale virksomhet.

Topp faglig kvalitet
Vi skal skape et fagmiljø i verdensklasse med betydelig innvirkning på internasjonal forskning, studentenes læring og forretningspraksis. På sikt skal vi ha to til tre akademiske forretningsdisipliner blant de beste i Europa. Vi skal forbedre vår undervisning og studentenes læring ved å bruke mer innsikt, samt systematisk pedagogisk opplæring og støtte. Fremover vil vi prioritere investeringer i en topp internasjonal fagstab, fremragende forskning og infrastruktur som støtter dette. Vi vil også prioritere eksternfinansiert forskning for å utvide vår produktivitet og forskningskapasitet.  

Fremragende drift
Vi skal fremme en innovativ kultur basert på mangfold, inkludering, samarbeid og et støttende lederskap. Vi skal støtte og utvikle innovative initiativ ved å koble akademia, studenter og næringsliv. Utvikling av felles, brukervennlige og effektive studenttjenester har høy prioritet. Det samme har utvikling av en robust, digital infrastruktur gjennom forretningsinnsikt og analyser. Vi skal også engasjere våre alumni gjennom partnerskap med næringsliv og offentlig forvaltning.  

<< Tilbake til forsiden                                           Neste kapittel: Internasjonal >>