-
Årsrapport 2020

Internasjonal

Pandemien bidro til lavere mobilitet til og fra BI i året som gikk. BIs ambisjon er likevel å ivareta en global tilnærming til undervisning, forskning og næringsliv, og vi legger stor vekt på å gi studentene internasjonale perspektiver i klasserommet.

<< Tilbake til forsiden                                                       Neste kapittel: Digital >>

Våre forelesere skal ha internasjonal erfaring og kunne bruke denne i egen forskning og undervisning. Internasjonal bakgrunn eller erfaring er høyt prioritert i rekrutteringen av forskere.

Alle masterprogram gjennomføres på engelsk og vi opplever en økende interesse fra internasjonale studenter til disse. Vi jobber også med å videreutvikle programmene for å tiltrekke oss enda flere internasjonale studenter og studenter med bachelorgrader fra andre steder enn handelshøyskoler.

ET ANNERLEDES ÅR FOR UTVEKSLING OG STUDENTMOBILITET

Koronapandemien fikk store konsekvenser for mange studenter og BIs arbeid med å tilrettelegge for utreisende og innreisende studenter. Majoriteten av norske studenter i utlandet avbrøt sine utenlandsopphold, mens flere internasjonale valgte å bli i Norge fremfor å reise hjem.  

Totalt 90 studenter fra BI studerte ved ulike institusjoner i syv land som en del av sin bachelor i internasjonal markedsføring (BIM). I løpet av våren returnerte 79 til Norge, mens 11 valgte å bli igjen.

84 BI-studenter var ute på sitt exchange-semester, spredt over hele verden. Rundt 23 valgte å bli værende, mens de andre reiste hjem til Norge i løpet av våren.

17 Double Degree-studenter, som tilbringer et år på BI og et år ved en partnerinstitusjon, studerte ved destinasjoner i Europa og Canada. Flere reiste hjem til Norge, men klarte å fullføre digitalt. 3 studenter ble hardt berørt og er blitt forsinket med sin graduering.

8 QTEM-studenter, som tar en mastergrad med obligatorisk utenlandsopphold og internship, var spredt i Europa og Australia. 6 fullførte, mens 2 studenter av utenlandsk opprinnelse ble hardt rammet av stengte grenser, siden innreise styres av nasjonalitet, og ikke av studietilhørighet.

Våren 2020 hadde BIs campus i Oslo 178 bachelor- og 96 masterstudenter fra internasjonale partnerinstitusjoner. Studentene ble godt ivaretatt, og alle fikk tilbud om digital undervisning og eksamen. Noen valgte å reise hjem, men mange synes det var tryggere å bli igjen i Norge enn å returnere til sine hjemland under pandemien.

I slutten av april og mai valgte BI å avlyse all mobilitet i høstsemesteret (inkludert inn- og utveksling) til og fra henholdsvis land utenfor Europa og land innenfor Europa. 

INTERNASJONAL SOMMERSKOLE

BI hadde over 50 masterstudenter i prosess for å gjennomføre en sommerskole i utlandet sommeren 2020. Mange avlyste og de resterende fulgte undervisningen digitalt. Totalt 31 BI-studenter tok sommerkurs i utlandet digitalt og har fått dette godkjent som del av sin grad. For å dekke det store behovet for et sommerkurs valgte vi også å sette opp to kurs for masterstudenter fra BI.

70 studenter tok kurset Crisis Management – Preparedness and Response, mens 40 tok kurset Cross-Cultural Negotiations: Doing Business Internationally. Responsen fra studentene var svært god.

BI INTERNATIONAL CASE COMPETITION

I februar, like før nedstengingen, arrangerte vi vår internasjonale casekonkurranse BIICC for femte gang. 12 lag fra 11 land og 4 kontinenter, bestående av toppstudenter fra globale prestisjeskoler, kom til BI for å løse reelle caser levert av BIs strategiske partnere fra næringslivet. Årets hovedvinner ble studentlaget fra Queen’s University i Canada.

KINA-SAMARBEID

Etter over 20 år har vi bred erfaring med utdanning i Kina gjennom samarbeidet med School of Management ved Fudan University i Shanghai. I dag har rundt 2600 næringslivsledere tatt vår BI-Fudan MBA. Mange av disse jobber nå i regionens største nordiske og internasjonale bedrifter.

I 2017 innledet BI også et samarbeid med toppuniversitetet Tsinghua i Beijing for å hjelpe kinesiske teknologientreprenører og ledere med å utvikle globale forretningsmodeller. Siden starten av samarbeidet har vi gjennomført flere programmer for toppledere, med deltakere fra flere av landets største teknologibedrifter. Vi har også tatt imot en rekke delegasjoner fra blant annet Abelia og Equinor som besøkte vårt senter for innovasjon i Beijing. I 2020 valgte man å utsette alle planlagte aktiviteter ved Tsinghua til 2021 grunnet koronapandemien.

INTERNASJONALT ALUMNI-ENGASJEMENT

BI Alumni er et globalt nettverk med over 85 000 medlemmer fra over 80 land. Tidligere BI-studenter som bor og jobber utenfor Norge er våre viktigste ambassadører internasjonalt. Koronapandemien bidro i 2020 til at man avlyste flere planlagte alumniarrangementer i utlandet, og heller tilbød en rekke norske og engelske webinarer til våre medlemmer. Internasjonal alumniaktivitet bidrar til merkevarebygging og er en viktig del av vår internasjonale rekrutteringsstrategi.

BI INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

BI International Advisory Board er et uavhengig organ bestående av næringslivsledere fra større internasjonale virksomheter, akademikere og alumni. De har en rådgivende funksjon overfor ledelsen og styret, der målet er å styrke BI internasjonalt gjennom et eksternt blikk på vår rolle i samfunnet, våre strategiske prioriteringer og implementeringen av disse.

<< Tilbake til forsiden                                                       Neste kapittel: Digital >>