-
Årsrapport 2020

Akkrediteringer og rangeringer

BI rangeres igjen som Norges beste handelshøyskole, men kan ikke vise til en like sterk merkevare internasjonalt. Covid-19 bidro også til et krevende år for rangeringer. Våre akkrediteringer og rangeringer er fremdeles et viktig kvalitetsstempel som viser at vi har programmer på linje med de beste i verden.

AKKREDITERINGER

I både Norge og i utlandet har BIs akkrediteringer, i liket med rangeringer, stor betydning for vårt omdømme, de øker verdien av et vitnemål fra BI og er verdifulle i konkurransen om å rekruttere internasjonale fagkrefter og studenter.

BI var i 2020 fremdeles den eneste norske institusjonen med alle de tre fremste internasjonale akkrediteringene; EQUIS (European Quality Improvement Systems), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og AMBA (The Association of MBAs).

Skoler med alle disse akkrediteringene kalles Triple Crown-skoler. På verdensbasis har mindre enn én prosent av verdens handelshøyskoler oppnådd en slik trippel akkreditering.

De tre akkrediteringene gis for fem år av gangen og må deretter forsvares gjennom en re-akkrediteringsprosess. I perioden 2018-2020 har BI vært gjennom en slik prosess med alle tre. BI kom vellykket gjennom AMBA i 2018 og AACSB i 2019, og ble re-akkreditert frem til henholdsvis 2023 og 2024. Et digitalt EQUIS-besøk ble gjennomført i november og beslutningen er ventet i februar 2021.

NOKUTs akkreditering er ryggmargen i en privat vitenskapelig høyskole som BI. Etter den nye tilsynsprosessen som ble testet blant annet på BI i 2018, har stiftelsen tatt med seg erfaringene derfra inn i et godt og intenst arbeid med forbedringsområder, samt videreutvikling av studiekvalitetssystemet og det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Dette arbeidet har bidratt til at BI er godt forberedt før et nytt NOKUT-tilsyn i mars 2021.

RANGERINGER

Covid-19 sørget for at 2020 ble et krevende år for gjennomføring av rangeringer. En av de viktigste respondentgruppene i rangereringer er våre alumni, og mange av disse opplevde i 2020 sosial isolering, hjemmekontor, usikkerhet og i noen tilfeller permitteringer. For flere tok dette fokus vekk fra å svare på spørreundersøkelser. I Financial Times sin rangering av masterprogrammer i finans (MSc in Finance) fikk ikke BI nok svar til å bli rangert.

I samme avis sin rangering av Masters in Management-programmer (MSc in Business) valgte BI å trekke seg etter flere tilbakemeldinger fra alumni som ikke ønsket å delta.

BI gjennomførte likevel Financial Times sin Executive Education-rangering (Customized programmes og open enrolment programmes), der vi ble rangert som henholdsvis nr. 80 av 85 og nr. 65 av 75. BI deltok også med to programmer (BI EMBA og BI-Fudan MBA) i samme avis sin Executive MBA-rangering. Her ble resultatene nr. 76 av 100 og nr. 28 av 100.

I Financial Times sin overordnede skolerangering, The European School Ranking, ble BI rangert som den beste handelshøyskolen i Norge og nr. 49 av 90 i Europa.

Videre deltok BI i QS Masters-rangeringen med vår MSC in Business (nr. 27 av 148), MSc in Strategic Marketing Management (nr. 24 av 93) og MSc in Finance (nr. 44 av 166).