-
Bærekraftstrategi

Sosialt fokus i egen drift

BI jobber systematisk med å forbedre sosiale forhold for ansatte og studenter, gjennom mål og handlingsplaner om mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB).

BI fokuserer på å sikre anstendige arbeidsforhold blant våre eksterne leverandører og i deres verdikjeder: 

  • Øke andelen kvinner i faglig stab
  • Øke andelen menn i administrative lederstillinger
  • Øke andelen kvinner i finansstudier
  • Øke bevisstheten om ubevisst skjevhet
  • Nulltoleranse for seksuell trakassering

 

BI arbeider for å sikre sosiale arbeidsforhold hos våre leverandører og i deres verdikjeder, gjennom BIs innkjøpspolicy, kontraktsprosedyrer og oppfølging. I tråd med åpenhetsloven, gjeldende i Norge fra og med 1. juli 2022, har BI ambisjoner om å:

  • Øke kontrolltiltak og oppfølgingstiltak overfor BIs leverandører med tanke på sosiale arbeidsforhold
  • Økt åpenhet og transparens

Sosiale innkjøp

BIs innkjøp er knyttet til vår kjernevirksomhet; høyere utdanning, forskning og campusdrift. BI har fokus på å ta bevisste valg ved kjøp av varer og tjenester, herunder fokus på både miljø og sosiale forhold for ansatte hos våre leverandører og i deres verdikjeder. BI forventer at leverandørene sikrer anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter for ansatte i deres verdikjeder.

BI setter for tiden i gang nye oppfølgingsprosedyrer i tråd med Åpenhetsloven. BI har i 2022 oppdatert forespørsel og standard kontraktsmaler, og har satt i gang en prosess med å be om egenerklæringer fra BIs mest relevante leverandører, basert på vesentlighetsanalyser og sosialt ansvarlig innkjøp fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

BI har nylig oppdatert generelle etiske retningslinjer.

Les mer om Åpenhetsloven (lovtekst) og retningslinjer fra Forbrukertilsynet. Hvis du har spørsmål til BI angående våre innkjøp og vårt arbeid med leverandørkjeder, send e-post til grc@bi.no. Vi svarer innen tre uker.

Mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet (DEIB)

I tråd med BIs strategiske bærekraftsfokus på SDG 5 Likestilling, ønsker vi å skape et trygt sted hvor både ansatte og studenter opplever tilhørighet og vekst. BI har vedtatt klare ambisjoner og handlingsplaner knyttet til mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB). BI har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med videreutvikling av mangfold og likestilling på BI.

BI rapporterer også om arbeidsmiljø, velferd for ansatte og studenter samt om DEIB i våre årsrapporter.