-
Om BI

Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB)

På BI fremmer vi mangfold, og ønsker å skape et trygt sted hvor ansatte, studenter og interessenter finner tilhørighet og vekst. BI har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med videreutvikling om mangfold og likestilling ved BI.