-
Næringsliv

Smarte kontrakter er veien til grønnere og mer lønnsomme forsyningskjeder

Ragnhild Silkoset, Arne Nygaard

Vet du om tunfisken du kjøper i nærbutikken er fisket av slaver i Asia? Smarte kontrakter brukes i økende grad for å garantere at du får riktig og komplett informasjon om produktene du kjøper.

For tunfisken betyr dette at GPS-data kontrollert av lokale fagforeninger, myndigheter og aktivistgrupper i Indonesia hjelper oss med å ta bærekraftige valg i butikken. Teknologien ligger an til å fundamentalt endre spillereglene for kontrakter. Tradisjonelle skriftlige avtaler er ofte omfattende, og inkluderer en rekke sider ved et samarbeid over tid. Leveransekontrakter i Nordsjøen kan for eksempel være så tunge at de må kjøres med truck.

Sporingssystemer

Rettssystemer, advokater, revisorer og spesialister må til for å sertifisere, kontrollere, tolke avvik, og reforhandle om det oppstår uenigheter. Språk, ulike jurisdiksjoner og kulturelle forskjeller bidrar til kompleksitet og høye transaksjonskostnader. Smarte kontrakter er det motsatte av dette. De administrerer én og én transaksjon av gangen. Teknologien styrer «output» gjennom programmerte og objektive «if-then» prosedyrer. Dette betyr at så fort en handling er utført, oppfylles kontraktsvilkårene automatisk. Smarte kontrakter benytter seg av avanserte datasystemer, algoritmer og kryptografi.

For eksempel har Walmart i samarbeid med IBM laget sporingssystemer for hele sin forsyningskjede. Det tar nå Walmart cirka 2,2 sekunder å identifisere hvem som er ansvarlig for dårlig kvalitet på alt fra spinat produsert av amerikanske bønder til svin importert fra Kina.

Gjennom smarte kontrakter kan matprodusenter og andre finne ut hvor i forsyningskjeden et produkt er blitt eksponert for uakseptable forhold. Sensorstyrte algoritmer flagger produkter som ikke holder mål basert på temperaturdata, mengde/vektdata, tid, transport og opprinnelse gjennom GPS-data. Smarte kontrakter er et av instrumentene som driver frem den «fjerde industrielle revolusjonen». De vil effektivisere økonomisk samarbeid på et helt annet nivå enn tradisjonelle avtaler og medføre at den store andelen av økonomien som handler om å koordinere økonomiske transaksjoner kan slankes betydelig.

Møter forventninger til bærekraftig produksjon

Det gjør det også enklere å møte økte forventninger til bærekraftig produksjon og distribusjon. Under tradisjonelle kontrakter kan grønnvasking skje uten at juksemakere avsløres. Likeledes foregår tyveri og omsetning av falske produkter i stor skala uten at de tradisjonelle «skriftlige kontraktene» er effektive i å avsløre, avdekke og delegitimere aktørene.

Nobelpristakeren Douglass North betrakter institusjoner som strukturelle, sosiale, politiske og økonomiske rammer som disiplinerer partene i en transaksjon. Institusjoner i denne sammenhengen er alle de formelle og uformelle regler som påvirker beslutningene som tas. De formelle og uformelle reglene endrer seg på grunn av endrede transaksjonskostnader av smarte kontrakter. Fordi endrede regler påvirker hvordan selskaper og andre organisasjoner samhandler, påvirker dette selve organiseringen av næringsliv og samfunn.

Smarte kontrakter vil revitalisere alle aktørers evne til å ta gode beslutninger i en komplisert verden med globale og digitale markeder. Slik kan de bidra til at vi forbrukere kan ta reelle bærekraftige valg, og at bærekraftige produkter vinner over grønnvaskede produkter.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 18.03.21

Publisert 18. mars 2021

Du kan også se alle nyheter her.