-
BI Business Review

Renten må fortsatt opp

onsdag 22. mars 2023 - Hilde Christiane Bjørnland

Aktuelt tema

Endringsledelse

Endring står høyt på agendaen i mange organisasjoner. Hvorfor er endring så vanskelig i praksis? Og hva skal til for å lykkes?

Forskerprofil

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik forsker på prosesser knyttet til endring av praksis i organisasjoner generelt, og i helsevesenet spesielt. Forskningen min er forhåpentligvis viktig for de som jobber i og med helse- og omsorgssektoren, for pasienter og pårørende, og for samfunnet generelt.