-
BI Business Review

Megatrenden som kan redde verden

fredag 2. desember 2022 - Atle Midttun

Aktuelt tema

Energi

For å løse fremtidens utfordringer trenger vi mer og grønnere energi. Det krever mer av vårt fysiske miljø, politikere og næringsliv. Her finner du analyser fra noen av Norges ledende energi-eksperter.

Forskerprofil

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik forsker på prosesser knyttet til endring av praksis i organisasjoner generelt, og i helsevesenet spesielt. Forskningen min er forhåpentligvis viktig for de som jobber i og med helse- og omsorgssektoren, for pasienter og pårørende, og for samfunnet generelt.