-
BI Business Review

Er du en leder til å stole på?

fredag 29. september 2023 - Bård Kuvaas

Aktuelt tema

Markedsføring og forbrukere

Markedsføring handler om å utforske, skape og lede på vegne av kundene. Det krever en ombygging av faget og en ny type markedsførere.

Forskerprofil

Anette Hemmingby

- Målet med forskningen min er ikke å endre, men å øke forståelse av arbeidsrettslige spørsmål. Jeg forsker på jussen slik den er, ikke slik jeg ønsker at den skal være.