-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal støtte og styrke BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen for næringen og samfunnet forøvrig, gjennom:

 • Studier av BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på effektive prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging
 • Tirsdag 30. August 2022 -

  Veidekke har gjennomført første runde av topplederprogrammet Horisont i samarbeid med BI

  Veidekke har gjennomført første runde av topplederprogrammet Horisont på BI.

 • Tirsdag 9. August 2022 -

  Festschrift for Glenn Ballard - artikkel om utviklingen av lean construction i Norge

  I forbindelse med feiringen av Glenn Ballards bidrag til utviklingen av lean construction (LC), har det blitt publisert et Festschrift i Construction Management and Economics med bl a en artikkel om…

 • Onsdag 1. Juni 2022 -

  Ny artikkel om prestasjonsmåling innenfor Lean Construction

  Det ble nylig publisert en artikkel i Lean Construction Journal basert på case fra den norske byggenæringen. Artikkelen er skrevet av Lena Bygballe i samarbeid med Sanne Sand-Holm og Ceyda Pakoglu,…

 • Onsdag 30. Mars 2022 -

  Spesialnummer i Praktisk økonomi & finans om transformasjon av BAE-næringen

  Dette spesialnummeret av Praktisk økonomi & finans handler om endringsbehovet i den norske BAE-næringen, spesielt knyttet til økt bærekraft og digitalisering.

Podcast

Innovasjonslederen med Sebastiano Lombardo

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere.

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design...

BIs Senter for byggenæringen treffer disse lederne, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.

Lederens verktøykasse: Relasjonell kapasitet- Samhandling i praksis

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Chair Institutt for strategi og entreprenørskap