-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal støtte og styrke BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen for næringen og samfunnet forøvrig, gjennom:

 • Studier av BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på effektive prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging
 • Onsdag 30. Mars 2022 -

  Spesialnummer i Praktisk økonomi & finans om transformasjon av BAE-næringen

  Dette spesialnummeret av Praktisk økonomi & finans handler om endringsbehovet i den norske BAE-næringen, spesielt knyttet til økt bærekraft og digitalisering.

 • Tirsdag 23. November 2021 -

  Gaveprofessoratet videreføres ut 2022

  Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser videreføres ut 2022. Giverne er Statsbygg, Obos, Backe og Norconsult, og professoratet innehas av prof. Ragnhild Kvålshaugen.

 • Tirsdag 2. November 2021 -

  Magma spesialnummer om bærekraft

  Magma har i siste nummer en serie artikler om bærekraft, deriblant artikkel av Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison om bærekraftig massehåndtering i BAE.

 • Tirsdag 14. September 2021 -

  Innlegg om samhandling i BA-prosjekter

  2. september arrangerte Norsk forening for bygge- og entrepriserett det digitale 'Holmsbuseminaret 2021', der bl. a. Ragnhild Kvålshaugen fra BI Senter for byggenæringen holdt innlegg om samhandling…

Podcast

Innovasjonslederen med Sebastiano Lombardo

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere.

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design...

BIs Senter for byggenæringen treffer disse lederne, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.

Lederens verktøykasse: Relasjonell kapasitet- Samhandling i praksis

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Chair Institutt for strategi og entreprenørskap