-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal støtte og styrke BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen for næringen og samfunnet forøvrig, gjennom:

 • Studier av BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på effektive prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging
 • Tirsdag 23. November 2021 -

  Gaveprofessoratet videreføres ut 2022

  Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser videreføres ut 2022. Giverne er Statsbygg, Obos, Backe og Norconsult, og professoratet innehas av prof. Ragnhild Kvålshaugen.

 • Tirsdag 2. November 2021 -

  Magma spesialnummer om bærekraft

  Magma har i siste nummer en serie artikler om bærekraft, deriblant artikkel av Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison om bærekraftig massehåndtering i BAE.

 • Tirsdag 14. September 2021 -

  Innlegg om samhandling i BA-prosjekter

  2. september arrangerte Norsk forening for bygge- og entrepriserett det digitale 'Holmsbuseminaret 2021', der bl. a. Ragnhild Kvålshaugen fra BI Senter for byggenæringen holdt innlegg om samhandling…

 • Tirsdag 8. Juni 2021 -

  Veileder for samarbeid i tidligfase

  BI Senter for byggenæringen har i samarbeid med Construction City utviklet en veileder for produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter.

Podcast

Innovasjonslederen med Sebastiano Lombardo

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere.

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design...

BIs Senter for byggenæringen treffer disse lederne, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.

Lederens verktøykasse: Relasjonell kapasitet- Samhandling i praksis

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Chair Institutt for strategi og entreprenørskap