-
Forskningssenter

BI Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen har som målsetning å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal støtte og styrke BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen for næringen og samfunnet forøvrig, gjennom:

  • Studier av BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
  • Forskning på effektive prosesser
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Podcast

Innovasjonslederen med Sebastiano Lombardo

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere.

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design...

BIs Senter for byggenæringen treffer disse lederne, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.