-
Forskningssenter

BI Senter for byggenæringen

Senteret har siden oppstarten i 2005 jobbet tett med næringen. Næringen har bidratt med både basisfinansiering og prosjektfinansiering samt finansiering av gaveprofessorat.

Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser er finansiert av følgende partnere:

 

Senteret har en referansegruppe som møtes to ganger i året og gir innspill til senterets aktiviteter:

  • Kristin Olsson Augestad, direktør bygg og eiendom, Multiconsult
  • Eirik Gjelsvik, konsernsjef, Backegruppen 
  • Marius Tunstad, byggherredirektør, Statsbygg, (vara Morten Dybesland)
  • Øystein Thorup, adm. dir., Avantor
  • Daniel Kjørberg Siraj, konserndirektør, Obos
  • Hege Njå Bjørkmann, leder marked og kommunikasjon, Norconsult
  • Tormod Solberg, konserndirektør bygg, AF Gruppen
  • Hans Olav Sørlie, konserndirektør bygg, Veidekke Entreprenør