Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senteret er finansiert av en rekke aktører i næringen:

I tillegg til grunnfinansieringen, støtter aktører i næringen forskningsprosjekter ved senteret , og gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser, som ble gitt av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK gaveprofessoratet (2016-2019).

Senteret har en referansegruppe som gir innspill til senterets aktiviteter:

  • Eirik Gjelsvik, konsernsjef, Backegruppen og leder av referansegruppen
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. dir., Statsbygg, (vara Morten Dybesland)
  • Øystein Thorup, adm. dir., Avantor
  • Daniel Kjørberg Siraj, konserndirektør, Obos
  • Kristin Olsson Augestad, direktør bygg og eiendom, Multiconsult
  • Geir Flåta, konserndirektør bygg, AF Gruppen
  • Birte Almeland, direktør forretningsutvikling, Veidekke Entreprenør
  • Jon Sandnes, adm. dir., BNL (vara Rannveig Landet)
  • Kim Lisø, adm.dir., GK Inneklima (vara Mads Mysen)