-
Forskningssenter

BI Senter for byggenæringen

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Masteravhandlinger
 • Ph.d.-avhandlinger
 • Forskningsrapporter

2024

2022

 • Bygballe, Sand-Holm, Pakoglu & Svalestuen

  Challenges of Performance Measurement in Lean Construction and the Last Planner System®: A Norwegian Case

  Artikkelen omhandler utfordringene med å måle effekter innenfor lean construction og Last Planner, og bruker et case fra en bedrift in den norske byggenæringen til å illustrere denne problematikken. 

 • Bygballe, Dubois & Jahre

  The importance of resource interaction in strategies for managing supply chain disruptions

  Denne artikkelen diskuterer behovet for å tenke alternativt rundt utvikling og bruk av ressurser for å håndtere de store utfordringene og risikoen vi i dag ser i våre forsyningskjeder. Tradisjonelt fokuseres det på hvordan enkeltbedrifter kan håndtere 'sin' forsyningskjede ved å bruke og utvikle egne ressurser på en bedre måte. I denne artikkelen tar vi samarbeid mellom aktører om å utvikle og bruke ressurser på tvers, det vi kaller Resource Interaction, som selve premisset, ikke som ett alternativ blant mange andre strategier. Vi viser hvordan samarbeid og behovet for både temporær (prosjekt) og permanent organisering er viktig i effektive strategier for å håndtere forsyningsrisiko. 

 • Sward, Kvålshaugen & Bygballe

  Unpacking the duality between control and trust in inter-organizational relationships through action-reaction cycles

  Denne artikkelen handler om hvordan kontroll og tillit sammen kan bidra til effektivt samarbeid i relasjoner mellom ulike aktører. Artikkelen er basert på en studie av relasjonen mellom en byggherre og byggentreprenør i et anleggsprosjekt, og viser hvordan kritiske hendelser påvirker samarbeidet og hvordan aktørene bruker kontroll og tillit for å koordinere arbeidet. Det er viktig at disse hendelsene håndteres på en måte som gjør at forholdet mellom kontroll og tillit gjenopprettes, og der de (igjen) sammen bidrar til effektivt samarbeid. I artikkelen, identifiseres tre praksiser for slik håndtering: rutinisering, der aktørene sammen blir enige om hvordan arbeidet faktisk skal utføres, feks når det gjelder kontrollering; felles problemløsning, der aktørene sammen løser problemer som oppstår isteden for å legge ansvaret på den andre, og re-organisering, som bl. a. inkluderer å bytte ut folk som ikke fungerer iht hensikten og å etablere nye møteserier. 

 • Lohne et al 2022

  The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry

  22 personer involvert i Lean Construction Norge (LC-NO) har bidratt i denne artikkelen om utviklingen av lean construction i Norge. Artikkelen er en del av et festskrift til ære for Glenn Ballard, som ble publisert i Construction Management & Economics i 2022

2021

2020

 • Bygballe, Swärd and Vaagaasar 2020

  Temporal shaping of routine patterning.

  Bygballe, L. E., Swärd, A. R. S., & Vaagaasar, A. L. (2020). Temporal shaping of routine patterning. In J. Reinecke, R. Suddaby, A. Langley, & H. Tsoukas (Eds.), Time, temporality, and history in process organization studies (pp. 116–137). Oxford University Press.

 • Vegard Kolbjørnsrud, Ragnhild Kvålshaugen og Ragnvald Sannes 2020

  Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen

  Kolbjørnsrud, V., Kvålshaugen, R. og Sannes, R. (2020) Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen, Praktisk Økonomi og Finans, Årgang 26, nr. 1/2020

 • Andersson, Moen and Brett 2020

  The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance

  Andersson, M., Moen, O. and Brett, P.O. (2020) The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance, Journal of Engineering and Technology Management, 55 (Jan-March), 101554.

2019

 • Bygballe, L.E., Swärd, A. and Vaagaasar, A.L. (2019)

  Routines as truces in temporary multi-organizations

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2019, July). Routines as truces in temporary multi-organizations. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 14878). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

 • Bygballe, L.E., Swärd, A. and Vaagaasar, A.L. (2019)

  On connectivity, temporality, and organizational change processes

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2019, July). On connectivity, temporality, and organizational change processes. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 14641). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

 • Bygballe and Swärd 2019

  Collaborative project delivery models and the role of routines

  Bygballe, L.E. and Swärd, A.R.S. (2019) Collaborative project delivery models and the role of routines. Project Management Journal, 50(2), 1-16.

 • Cabiddu, Moreno and Lombardo 2019

  Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context

  Cabiddu, F., Moreno, F. and Lombardo. S. (2019) Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context. Journal of Service Research, XX(XX), 1-15. https://doi.org/10.1177/1094670519835311

 • Bygballe. L.E., Klovning, F. og Paulsen, L.

  Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie

  Bygballe. L.E., Klovning, F. og Paulsen, L. (2019) Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie. Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport nr. 1. 2019.

 • Bygballe, L.E., Grimsby, G., Engebretsen, B.E. og Reve, T.

  En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019

  Bygballe, L.E., Grimsby, G., Engebretsen, B.E. og Reve, T. (2019) En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019. Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport nr. 2. 2019.

 • BI Centre for the Construction Industry

  Digital innovation in the Architecture, Engineering, and Construction Industry

  BI Centre for the Construction Industry (2019). Digital innovation in the Architecture, Engineering, and Construction Industry. Report at BI Centre for the Construction Industry, 2019.

 • Havenvid, Linné, Bygballe and Harty

  The connectivity of innovation in the construction industry

  Havenvid, M., Linné, Å., Bygballe, L.E., and Harty, C. (2019) The connectivity of Innovation in the Construction Industry. Taylor & Francis/Routledge, UK.

2018

 • Kvålshaugen og Swärd 2018

  Samhandling og prosessledelse

  Forskningsrapport nr 1/2018

 • Julie Berg and Anniken Salvesen 2018

  Falling between silos

  Julie Berg og Anniken Salvesen: Falling between silos: Fragmentation in roles and responsibilities creates barriers to climate adaptation. A case of stormwater management in the municipality of Oslo.

 • Bygballe, Endresen and Fålun 2018

  The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects

  Bygballe, L.E., Endresen, M. and Fålun, S. (2018) The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management, 25(10), 1322-1338.

 • Kvålshaugen and Bygballe 2018

  Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change

  Kvalshaugen, R. and Bygballe, L. E. (2018). Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. In Academy of Management Proceedings, Vol 2018(1), p. 13135

2017

 • Pryke, S., Badi, S. and Bygballe, L.E.

  Editorial for the special issue on social networks in the construction industry

  Special issue in Construction Management & Economics, 2017, Volume 5 (8-9).

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Lean construction i et strategisk perspektiv

  Bygballe, L. og Swärd, A.R.S. (2017) Lean construction i et strategisk perspektiv. I Bo-Terje Kalsaas (red) Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Fagboklaget. Oslo.

 • Lombardo and Cabiddu 2017

  What's in it for me? Capital, value and co-creation practices

  Lombardo, S. and Cabiddu, F. (2017). What's in it for me? Capital, value and co-creation practices. Industrial Marketing Management, 61, 155-169.

2016

 • Anna Swärd (2016)

  Trust, reciprocity, and actions: The development of trust in temporary inter-organizational relations.

  Organization Studies, 37(12), 1941-1860.

 • Lena Bygballe, Anna Swärd and Anne Live Vaagaasar (2016)

  Coordinating in construction projects: the emergence of synchronized readiness

  International Journal of Project Management, 34(8), 1479-1492.

2015

 • Bygballe, L.E., Dewulf, G. and Levitt, R.E. (2015)

  The interplay between formal and informal contracting in integrated project delivery

  Engineering Project Organization Journal, 5(1), 22-35. 

 • Espelien, A., Theie, M.G. og Bygballe. L.

  En verdiskapende BAE-næring.

  Handelshøyskolen BI.

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships

  Bygballe, L. and Swärd, A.R.S. (2015) Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships, in Das, T.K. (ed.) The Practice of Behavioral Strategy, p. 127-143, City University of New York, NY.

 • Lena Bygballe, Håkan Håkansson and Malena Ingemansson

  An industrial network perspective on innovation in construction

  Bygballe, L., Håkansson, H. and Ingemansson, M. (2015) An industrial network perspective on innovation in construction. In Orstavik, F., Dainty, A.R.J. and Abbott (eds.), Construction Innovation, C., pp. 89-99, Wiley Blackwell, London.

2014

 • Bygballe, L. and Swärd, A. (2014)

  Implementing lean construction: A practice perspective

  Proceedings of the 22nd International Group of Lean Construction Conference, Oslo, Norway.

 • Bygballe, L. and Ingemansson, M. (2014)

  The logic of innovation in construction

  Industrial Marketing Management, 43(3), 512-524.

 • Sasson, A., Nordkvelde, M. og Reve, T.

  Ferjefri E39 - næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing.

  Handelshøyskolen BI.

 • Lombardo and Kvålshaugen 2014

  Constraint-shattering practices and creative action in organizations

  Lombardo, S. and Kvålshaugen, R. (2014) Constraint-shattering practices and creative action in organizations. Organization Studies, 35(4), 587-611.

2013

 • Bygballe, L. Jahre, M. and Håkansson, H. (2013)

  A critical discussion of models for conceptualizing the economic logic of construction

  Construction Management and Economics, 31(2), 104-118.

 • Anna R.S. Swärd

  Trust processes in fixed-duration alliances: A multi-level, multi-dimensional, and temporal view on trust

  Phd dissertation

 • Goldeng, E. og Bygballe, L. (2013)

  Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - oppdatering 2013.

  Handelshøyskolen BI.

2011

 • Bygballe, L.. and Ingemansson, M.(2011)

  Public policy and industry views on innovation in construction

  IMP journal, 5(3), 157-171.

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Does it matter who trusts? In T.K. Das (eds).

  Behavioural perspectives on strategic alliances, City University of New York.

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Trust and control in fixed duration alliances

  Int. J. of Business Alliances, 2(1/2), 41-68.

 • Bygballe, L. og Goldeng, E.

  En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

  Handelshøyskolen BI. 

2010

2009

2007