Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Masteravhandlinger
 • Ph.d.-avhandlinger
 • Forskningsrapporter

2020

2019

2018

 • Kvålshaugen og Swärd 2018

  Samhandling og prosessledelse

  Forskningsrapport nr 1/2018

  Rapport fra forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse

 • Julie Berg and Anniken Salvesen 2018

  Falling between silos

  Julie Berg og Anniken Salvesen: Falling between silos: Fragmentation in roles and responsibilities creates barriers to climate adaptation. A case of stormwater management in the municipality of Oslo.

  Oppgaven kan lastes ned HER.

 • Bygballe, Endresen and Fålun 2018

  The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects

  Bygballe, L.E., Endresen, M. and Fålun, S. (2018) The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management, 25(10), 1322-1338.

   

 • Kvålshaugen and Bygballe 2018

  Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change

  Kvalshaugen, R. and Bygballe, L. E. (2018). Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. In Academy of Management Proceedings, Vol 2018(1), p. 13135.

   

2017

 • Pryke, S., Badi, S. and Bygballe, L.E.

  Editorial for the special issue on social networks in the construction industry

  Special issue in Construction Management & Economics, 2017, Volume 5 (8-9).

 • Anna Swärd

  Samhandling i samferdselsprosjekter

  Forskningsrapport nr. 1 - 2017. Handelshøyskolen BI

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Lean construction i et strategisk perspektiv

  Bygballe, L. og Swärd, A.R.S. (2017) Lean construction i et strategisk perspektiv. I Bo-Terje Kalsaas (red) Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Fagboklaget. Oslo.

   

 • Lombardo and Cabiddu 2017

  What's in it for me? Capital, value and co-creation practices

  Lombardo, S. and Cabiddu, F. (2017). What's in it for me? Capital, value and co-creation practices. Industrial Marketing Management, 61, 155-169.

2016

 • Anna Swärd (2016)

  Trust, reciprocity, and actions: The development of trust in temporary inter-organizational relations.

  Organization Studies, 37(12), 1941-1860.

 • Lena Bygballe, Anna Swärd and Anne Live Vaagaasar (2016)

  Coordinating in construction projects: the emergence of synchronized readiness

  International Journal of Project Management, 34(8), 1479-1492.

2015

 • Bygballe, L.E., Dewulf, G. and Levitt, R.E. (2015)

  The interplay between formal and informal contracting in integrated project delivery

  Engineering Project Organization Journal, 5(1), 22-35. 

 • Espelien, A., Theie, M.G. og Bygballe. L.

  En verdiskapende BAE-næring.

  Forskningsrapport nr 1 - 2015. Handelshøyskolen BI.

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships

  Bygballe, L. and Swärd, A.R.S. (2015) Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships, in Das, T.K. (ed.) The Practice of Behavioral Strategy, p. 127-143, City University of New York, NY.

   

   

 • Lena Bygballe, Håkan Håkansson and Malena Ingemansson

  An industrial network perspective on innovation in construction

  Bygballe, L., Håkansson, H. and Ingemansson, M. (2015) An industrial network perspective on innovation in construction. In Orstavik, F., Dainty, A.R.J. and Abbott (eds.), Construction Innovation, C., pp. 89-99, Wiley Blackwell, London.

   

2014

 • Bygballe, L. and Swärd, A. (2014)

  Implementing lean construction: A practice perspective

  Proceedings of the 22nd International Group of Lean Construction Conference, Oslo, Norway. 

 • Bygballe, L. and Ingemansson, M. (2014)

  The logic of innovation in construction

  Industrial Marketing Management, 43(3), 512-524.

 • Sasson, A., Nordkvelde, M. og Reve, T.

  Ferjefri E39 - næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing.

  Forskningsrapport nr. 3 - 2014. Handelshøyskolen BI.

 • Sebastiano Lombardo

  Client-consultant interaction practices: Sources of ingenuity, value creation and strategizing

  PhD dissertation. Sammendrag av avhandlingen kan lastes ned HER.

 • Lombardo and Kvålshaugen 2014

  Constraint-shattering practices and creative action in organizations

  Lombardo, S. and Kvålshaugen, R. (2014) Constraint-shattering practices and creative action in organizations. Organization Studies, 35(4), 587-611.

2013

 • Bygballe, L. Jahre, M. and Håkansson, H. (2013)

  A critical discussion of models for conceptualizing the economic logic of construction

  Construction Management and Economics, 31(2), 104-118.

 • Anna R.S. Swärd

  Trust processes in fixed-duration alliances: A multi-level, multi-dimensional, and temporal view on trust

  Phd dissertation

 • Goldeng, E. og Bygballe, L. (2013)

  Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - oppdatering 2013.

  Forskningsrapport nr. 1 - 2013. Handelshøyskolen BI.

2011

 • Bygballe, L.. and Ingemansson, M.(2011)

  Public policy and industry views on innovation in construction

  IMP journal, 5(3), 157-171.

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Does it matter who trusts? In T.K. Das (eds).

  Behavioural perspectives on strategic alliances, City University of New York. 

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Trust and control in fixed duration alliances

  Int. J. of Business Alliances, 2(1/2), 41-68.

 • Bygballe, L. og Goldeng, E.

  En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

  Forskningsrapport nr. 2 - 2011. Handelshøyskolen BI. 

2010

 • Bygballe, L., Jahre, M. and Swärd, A. (2010)

  Partnering in construction. A literature review

  Journal of Purchasing and Supply Management, 16(4), 239-253.

 • Ellegaard, C., Bankvall, L., Bygballe, L. and Dubois, A. (2010)

  Purchasing and supply management in the construction industry

  Journal of Purchasing and Supply Management, 16(4), 219-220.

 • Bankvall, L., Bygballe, L., Dubois, A. and Jahre, M. (2010)

  Interdependence in supply chains and projects in construction

  Supply Chain Management: An International Journal, 15(5), 385-393.

 • Espelien, A. og Grünfeld, L. (2010)

  Byggenæringen i økonomiske nedgangstider. En studie av regionale og kommunale sysselsetningseffekter i Norge.

  Forskningsrapport nr. 4 - 2010. Handelshøyskolen BI.

 • Bygballe, L.

  Samarbeid og læring i byggenæringen. En case studie av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim.

  Forskningsrapport nr. 2 - 2010. Handelshøyskolen BI.

2009

 • Bygballe, L. and Jahre, M. (2009)

  Value creating logics in construction

  Construction Management and Economics, Vol. 27 (7), 695-704.

 • Espelien, A. og Reve, T.

  Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - Vekst og lønnsomhet (1998-2007).

  Forskningsrapport nr. 1 - 2009. Handelshøyskolen BI.

 • Nielsen, R., Bygballe, L. og Reve, T.

  Når nedgangen rammer. En studie av omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009.

  Forskningsrapport nr. 3 - 2009. Handelshøyskolen BI.

2007

 • Espelien, A. og Reve, T. (2007)

  Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

  Forskningsrapport nr. 5 - 2007. Handelshøyskolen BI.