-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Masteravhandlinger
 • Ph.d.-avhandlinger
 • Forskningsrapporter

2021

 • Bygballe, L.E., Firmo, H. og Kvålshaugen, R. (2021)

  Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie.

  Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie. Bygballe, L.E., Firmo, H. og Kvålshaugen, R. Forskningsrapport 3/2021, Handelshøyskolen BI

  Les mer (+)

  Rapporten presenterer resultater fra et 'scoping' review av litteratur på sirkulære forretningsmodeller., gjennomført av Hugo Firmo, PhD stipendiat ved byggsenteret på BI. Rapporten kan lastes ned via BI Open.

 • Bygballe, L.E., Swärd, A. and Vaagaasar, A.L. 2021

  A routine dynamics lens on the stability-change dilemma in project-based organizations

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2021) A routine dynamics lens on the stability-change dilemma in project-based organizations. Project Management Journal, 52(3), 278-286.

  Les mer (+)

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2021) A routine dynamics lens on the stability-change dilemma in project-based organizations. Project Management Journal, 52(3), 278-286.

 • Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison 2021

  Hvordan få kraft i bærekraft?

  Flygansvær, B., Bygballe, L.E. og Harrison, D. (2021) Hvordan får kraft i bærekraft? Magma, 5/2021, 38-44. 

  Les mer (+)

  Flygansvær, B., Bygballe, L.E. og Harrison, D. (2021) Hvordan får kraft i bærekraft? Magma, 5/2021, 38-44. 

   

 • Kvålshaugen mfl. 2021

  Veileder tidligfase 2021

  I samarbeid med Construction City har BI Senter for byggenæringen laget en veileder for samarbeid i tidligfase i BA-prosjekter. Referanse: Ragnhild Kvålshaugen, Julie Holtet Svendsen og Sarah Lillia Bjønness (2021) "En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter", Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI

 • Seljom et al. 2021

  Klimatilpasning av det bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser

  Artikkelen er publisert basert på studier innenfor SFI Klima 2050.

 • Bygballe, Flygansvær, Harrison og Soldal 2021

  Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området?

  Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? Resultater fra forprosjektet: «WAVA: from Waste to Value» Lena E. Bygballe, Bente M. Flygansvær, Debbie Harrison og Olav B. Soldal. Forskningsrapport nr 2 /2021, Handelshøyskolen BI

 • Kvålshaugen mfl. 2021

  Gjentakende samarbeid. Sluttrapport

  Denne rapporten presenterer resultater fra en studie av effektene av gjentakende samarbeid i BA-prosjekter. Studien har sett på samarbeidet mellom Nye Veier, Norconsult, AF og Kruse Smith på tvers av to prosjekter, og hva denne gjentakelsen har bidratt til. Studien har vært finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge.  

 • Kvålshaugen og Groskovs 2021

  Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen

  Denne rapporten presenterer resultater fra et forprosjekt gjennomført ved BI Senter for byggenæringen i samarbeid med NTNU. Prosjektet har vært finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. 

2020

 • Bygballe, Swärd and Vaagaasar 2020

  Temporal shaping of routine patterning.

  Bygballe, L. E., Swärd, A. R. S., & Vaagaasar, A. L. (2020). Temporal shaping of routine patterning. In J. Reinecke, R. Suddaby, A. Langley, & H. Tsoukas (Eds.), Time, temporality, and history in process organization studies (pp. 116–137). Oxford University Press.

 • Vegard Kolbjørnsrud, Ragnhild Kvålshaugen og Ragnvald Sannes 2020

  Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen

  Kolbjørnsrud, V., Kvålshaugen, R. og Sannes, R. (2020) Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen, Praktisk Økonomi og Finans, Årgang 26, nr. 1/2020

 • Andersson, Moen and Brett 2020

  The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance

  Andersson, M., Moen, O. and Brett, P.O. (2020) The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance, Journal of Engineering and Technology Management, 55 (Jan-March), 101554.

2019

 • Bygballe, L.E., Swärd, A. and Vaagaasar, A.L. (2019)

  Routines as truces in temporary multi-organizations

  Les mer (+)

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2019, July). Routines as truces in temporary multi-organizations. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 14878). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

 • Bygballe, L.E., Swärd, A. and Vaagaasar, A.L. (2019)

  On connectivity, temporality, and organizational change processes

  Les mer (+)

  Bygballe, L. E., Swärd, A., & Vaagaasar, A. L. (2019, July). On connectivity, temporality, and organizational change processes. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 14641). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

 • Bygballe and Swärd 2019

  Collaborative project delivery models and the role of routines

  Bygballe, L.E. and Swärd, A.R.S. (2019) Collaborative project delivery models and the role of routines. Project Management Journal, 50(2), 1-16.

 • Cabiddu, Moreno and Lombardo 2019

  Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context

  Cabiddu, F., Moreno, F. and Lombardo. S. (2019) Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context. Journal of Service Research, XX(XX), 1-15. https://doi.org/10.1177/1094670519835311

 • Bygballe. L.E., Klovning, F. og Paulsen, L.

  Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie

  Bygballe. L.E., Klovning, F. og Paulsen, L. (2019) Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie. Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport nr. 1. 2019.

 • Bygballe, L.E., Grimsby, G., Engebretsen, B.E. og Reve, T.

  En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019

  Bygballe, L.E., Grimsby, G., Engebretsen, B.E. og Reve, T. (2019) En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019. Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport nr. 2. 2019.

 • BI Centre for the Construction Industry

  Digital innovation in the Architecture, Engineering, and Construction Industry

  BI Centre for the Construction Industry (2019). Digital innovation in the Architecture, Engineering, and Construction Industry. Report at BI Centre for the Construction Industry, 2019.

 • Havenvid, Linné, Bygballe and Harty

  The connectivity of innovation in the construction industry

  Havenvid, M., Linné, Å., Bygballe, L.E., and Harty, C. (2019) The connectivity of Innovation in the Construction Industry. Taylor & Francis/Routledge, UK.

2018

 • Kvålshaugen og Swärd 2018

  Samhandling og prosessledelse

  Forskningsrapport nr 1/2018

 • Julie Berg and Anniken Salvesen 2018

  Falling between silos

  Julie Berg og Anniken Salvesen: Falling between silos: Fragmentation in roles and responsibilities creates barriers to climate adaptation. A case of stormwater management in the municipality of Oslo.

 • Bygballe, Endresen and Fålun 2018

  The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects

  Bygballe, L.E., Endresen, M. and Fålun, S. (2018) The role of formal and informal mechanisms in implementing lean principles in construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management, 25(10), 1322-1338.

 • Kvålshaugen and Bygballe 2018

  Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change

  Kvalshaugen, R. and Bygballe, L. E. (2018). Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. In Academy of Management Proceedings, Vol 2018(1), p. 13135

2017

 • Pryke, S., Badi, S. and Bygballe, L.E.

  Editorial for the special issue on social networks in the construction industry

  Special issue in Construction Management & Economics, 2017, Volume 5 (8-9).

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Lean construction i et strategisk perspektiv

  Bygballe, L. og Swärd, A.R.S. (2017) Lean construction i et strategisk perspektiv. I Bo-Terje Kalsaas (red) Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Fagboklaget. Oslo.

 • Lombardo and Cabiddu 2017

  What's in it for me? Capital, value and co-creation practices

  Lombardo, S. and Cabiddu, F. (2017). What's in it for me? Capital, value and co-creation practices. Industrial Marketing Management, 61, 155-169.

2016

 • Anna Swärd (2016)

  Trust, reciprocity, and actions: The development of trust in temporary inter-organizational relations.

  Organization Studies, 37(12), 1941-1860.

 • Lena Bygballe, Anna Swärd and Anne Live Vaagaasar (2016)

  Coordinating in construction projects: the emergence of synchronized readiness

  International Journal of Project Management, 34(8), 1479-1492.

2015

 • Bygballe, L.E., Dewulf, G. and Levitt, R.E. (2015)

  The interplay between formal and informal contracting in integrated project delivery

  Engineering Project Organization Journal, 5(1), 22-35. 

 • Espelien, A., Theie, M.G. og Bygballe. L.

  En verdiskapende BAE-næring.

  Handelshøyskolen BI.

 • Lena Bygballe and Anna Swärd

  Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships

  Bygballe, L. and Swärd, A.R.S. (2015) Strategizing in project-based organizations: the role of internal and external relationships, in Das, T.K. (ed.) The Practice of Behavioral Strategy, p. 127-143, City University of New York, NY.

 • Lena Bygballe, Håkan Håkansson and Malena Ingemansson

  An industrial network perspective on innovation in construction

  Bygballe, L., Håkansson, H. and Ingemansson, M. (2015) An industrial network perspective on innovation in construction. In Orstavik, F., Dainty, A.R.J. and Abbott (eds.), Construction Innovation, C., pp. 89-99, Wiley Blackwell, London.

2014

 • Bygballe, L. and Swärd, A. (2014)

  Implementing lean construction: A practice perspective

  Proceedings of the 22nd International Group of Lean Construction Conference, Oslo, Norway.

 • Bygballe, L. and Ingemansson, M. (2014)

  The logic of innovation in construction

  Industrial Marketing Management, 43(3), 512-524.

 • Sasson, A., Nordkvelde, M. og Reve, T.

  Ferjefri E39 - næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing.

  Handelshøyskolen BI.

 • Lombardo and Kvålshaugen 2014

  Constraint-shattering practices and creative action in organizations

  Lombardo, S. and Kvålshaugen, R. (2014) Constraint-shattering practices and creative action in organizations. Organization Studies, 35(4), 587-611.

2013

 • Bygballe, L. Jahre, M. and Håkansson, H. (2013)

  A critical discussion of models for conceptualizing the economic logic of construction

  Construction Management and Economics, 31(2), 104-118.

 • Anna R.S. Swärd

  Trust processes in fixed-duration alliances: A multi-level, multi-dimensional, and temporal view on trust

  Phd dissertation

 • Goldeng, E. og Bygballe, L. (2013)

  Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - oppdatering 2013.

  Handelshøyskolen BI.

2011

 • Bygballe, L.. and Ingemansson, M.(2011)

  Public policy and industry views on innovation in construction

  IMP journal, 5(3), 157-171.

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Does it matter who trusts? In T.K. Das (eds).

  Behavioural perspectives on strategic alliances, City University of New York.

 • Swärd, A. and Lunnan, R. (2011)

  Trust and control in fixed duration alliances

  Int. J. of Business Alliances, 2(1/2), 41-68.

 • Bygballe, L. og Goldeng, E.

  En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

  Handelshøyskolen BI. 

2010

2009

2007