-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • SFI Klima 2050 Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

   • søndag 1. februar 2015

  BI er akademisk partner i Klima 2050, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF Byggforsk er vertsinstitusjon og leder SFIet sammen med NTNU.

  BI, ved Byggsenteret gjør studier av hvordan nye løsninger og produkter, samt prosesser knyttet til klimatilpasning kan implementeres i praksis. Institutt for samfunnsøkonomi ved BI skal bidra med analyser av beslutningsprosesser og samfunnsøkonomiske forhold.

  Mer på klima2050.no.

 • Digibuild

  BI deltar i forskningsprosjektet Digibuild i regi Backegruppen. Prosjektet startet i 2018 og er et fire-årig BIA-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Øvrige partnere er Lean Communications og SINTEF Digital. I tillegg til byggsenteret på BI, er BIs Senter for digitalisering aktivt med i prosjektet. Her skal vi se på strategisk endring og hva som skal til for at virksomheter i byggenæringen kan heldigitaliseres.

 • WAVE - From Waste to Value

  The project is about creating a circular economy in relation to mass handling in the Oslo Area. The project has just received funding from Regionale Forskningsfond Hovedstaden, and is a joint collaboration with Oslo Port. The project also includes Skanska Industrial Solutions and AF Decom.

 • Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter: Skaper det verdi og i så fall hvilke?

  Prosjektet, Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter:  Skaper det verdi og i så fall hvilke? er et forprosjekt finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge, og skal se på hva som er effekten av å bruke samme prosjektteam på tvers av prosjekter. Samarbeidspartnere er Norconsult, AF, Kruse Smith og Nye Veier.   

 • Verdiskaping i BAE-næringen

   • mandag 1. januar 2007

  Den opprinnelige verdiskapingsstudien av BAE-næringen (Espelien og Reve, 2007) satte verdiskaping i BAE-næringen på dagsorden og tallene fra studien har blitt oppdatert annethvert år. Siste oppdatering ble gjennomført i 2019 i samarbeid med BAE-rådets Sammen2020. Rapporten kan lastes ned under publikasjoner.