Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • tirsdag 23. november 2021 - Gaveprofessoratet videreføres ut 2022

  Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser videreføres ut 2022. Giverne er Statsbygg, Obos, Backe og Norconsult, og professoratet innehas av prof. Ragnhild Kvålshaugen.

 • tirsdag 2. november 2021 - Magma spesialnummer om bærekraft

  Magma har i siste nummer en serie artikler om bærekraft, deriblant artikkel av Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison om bærekraftig massehåndtering i BAE.

  Les mer

  Artikkelen kan lastes ned HER

 • tirsdag 14. september 2021 - Innlegg om samhandling i BA-prosjekter

  2. september arrangerte Norsk forening for bygge- og entrepriserett det digitale 'Holmsbuseminaret 2021', der bl. a. Ragnhild Kvålshaugen fra BI Senter for byggenæringen holdt innlegg om samhandling i BA-prosjekter.

  Les mer

  Opptak fra webinaret kan sees HER

 • tirsdag 8. juni 2021 - Veileder for samarbeid i tidligfase

  BI Senter for byggenæringen har i samarbeid med Construction City utviklet en veileder for produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter.

  Les mer

  Veilederen kan lastes ned HER.

 • tirsdag 23. februar 2021 - Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter. Skaper det verdi, og i så fall, hvilke?

  "Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter" er et forskningsprosjekt ved BI Senter for byggenæringen.

  Les mer

  Et forprosjekt har blitt gjennomført med støtte fra BAE-programmet i Prosjekt Norge, og det foreligger nå en sluttrapport som beskriver hovedfunnene fra studien. Disse vil danne grunnlag for et hovedprosjekt.