Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • mandag 3. februar 2020 - Gaveprofessoratet i Effektive Byggeprosesser har blitt forlenget

  Professor Ragnhild Kvålshaugen har fått forlenget gaveprofessoratet i Effektive Byggeprosesser. Gaven er gitt av Backe, Norconsult, Obos og Statsbygg.

 • torsdag 28. mars 2019 - Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De anbefaler en rekke tiltak og prioriteringer for å få til bedre samhandling i BA-prosjektet.

 • Andersson, Moen and Brett

  The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance

  Marius Andersson, Phd-stipendiat ved BI Senter for byggenæringen har nettopp fått publisert en artikkel fra masteroppgaven sin om psykologisk trygghet og innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

  Andersson, M. Moen, O., and Brett, P.O. (2020) The organizational climate for psychological safety: Associations with SMEs' innovation capabilities and innovation performance, Journal of Engineering and Technology Management, 55, January–March 2020, 101554.

   

  Abstract

  This paper conceptualizes psychological safety as an organizational level phenomenon, and proposes that an organizational climate for psychological safety is positively related to SMEs' innovation performance and innovation capabilities. These hypotheses are tested on data from Norwegian SMEs. The results demonstrate that psychological safety is positively associated with SMEs' innovation performance, and positively related to product-, process-, service-, and business model innovation capabilities. Furthermore, an organizational climate for psychological safety is particularly important for enhancing a firm’s radical innovative capability, while environmental dynamism is found to moderate the effect of psychological safety. The results support the relevance of psychological safety at the firm level of analysis.

   

 • Malena Havenvid, Åse Linné, Lena E. Bygballe and Chris Harty

  The Connectivity of Innovation in the Construction Industry

  Ny bok om innovasjon i byggenæringen.

  Denne boka er et resultat av et forskningsnettverkssamarbeid - European Network of Research on Innovation in Construction (ENRIC), som har samlet forskere fra 7 Europeiske land i en seminarserie, der fokuset har vært å dele og utvikle ny kunnskap om innovasjon i byggenæringen. Boka har 15 kapitler, og fokuserer på hvordan innovasjon i byggenæringen kan forstås gjennom begrepet 'connectivity' på flere nivåer.

  Se lenke til Routledge HER for mer informasjon om boka.