-
Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • onsdag 30. mars 2022 - Spesialnummer i Praktisk økonomi & finans om transformasjon av BAE-næringen

  Dette spesialnummeret av Praktisk økonomi & finans handler om endringsbehovet i den norske BAE-næringen, spesielt knyttet til økt bærekraft og digitalisering.

  Les mer

  BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring og spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. En stor andel av den totale ressursbruken, utslipp og avfall knyttes til denne næringen og det bygde miljø, og BAE-næringen fremheves som en nøkkelnæring for å nå våre klimamål. Dette krever imidlertid at næringen endrer seg, og et sentralt virkemiddel her er å nyttiggjøre digital teknologi.
  På temaet bærekraft har vi to interessante bidrag: N. Sandberg og kolleger viser ved hjelp av en scenariomodell hvordan Norge ikke er i rute for å nå den politiske målsettingen om å redusere energibruk i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. De foreslår at energieffektivisering må gjelde både eksisterende og nye bygg og ønsker mer oppmerksomhet på energieffektiv oppvarmingsteknologi. E. Sandberg og kolleger har gjort en sammenlikning av forbildeprosjekter på ombruk av bygningsdeler i Norge, Danmark og Belgia og konkluderer med at standardisering av prosedyrer og definisjoner av ombruk er viktig i det videre arbeidet for å gjenbruke bygningsdeler/materialer.
  På temaet digitalisering har vi tre spennende bidrag: Kolbjørnsrud og Sannes viser hvordan bruk av kunstig intelligens, her representert ved Spacemaker, har bidratt til å øke kvaliteten på beslutninger knyttet til eiendomsutvikling hos Obos og Nordr. Hjelseth tar for seg Virtual Design and Construction (VDC) og bidrar til å tydeliggjøre hva konseptet er, og hvordan det kan anvendes i byggeprosess. Skjåvik og Kirsebom undersøker hvordan blokkjedeteknologi (BKT) kan bidra til sirkulære forsyningskjeder og materialstrømmer i byggeprosess og konkluderer med at BKT først og fremst er egnet til å synliggjøre data.
  Til slutt har vi to bidrag på ledelse av transformasjonsprosesser: Kokkonen diskuterer endringsagenters rolle i realisering av bærekraftstrategier, og Aslesen og kolleger viser hvordan Team Veidekke jobber med standardisering i planlegging og produksjon på Ulven-prosjektet, og dermed imøtekommer byggherrens (OBOS) ambisjoner om å bygge rimeligere boliger. I tillegg har vi Ahlgren og Linds artikkel som omhandler økonomistyring i interorganisatoriske relasjoner

   

 • tirsdag 23. november 2021 - Gaveprofessoratet videreføres ut 2022

  Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser videreføres ut 2022. Giverne er Statsbygg, Obos, Backe og Norconsult, og professoratet innehas av prof. Ragnhild Kvålshaugen.

 • tirsdag 2. november 2021 - Magma spesialnummer om bærekraft

  Magma har i siste nummer en serie artikler om bærekraft, deriblant artikkel av Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison om bærekraftig massehåndtering i BAE.

  Les mer

  Artikkelen kan lastes ned HER

 • tirsdag 14. september 2021 - Innlegg om samhandling i BA-prosjekter

  2. september arrangerte Norsk forening for bygge- og entrepriserett det digitale 'Holmsbuseminaret 2021', der bl. a. Ragnhild Kvålshaugen fra BI Senter for byggenæringen holdt innlegg om samhandling i BA-prosjekter.

  Les mer

  Opptak fra webinaret kan sees HER

 • tirsdag 8. juni 2021 - Veileder for samarbeid i tidligfase

  BI Senter for byggenæringen har i samarbeid med Construction City utviklet en veileder for produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter.

  Les mer

  Veilederen kan lastes ned HER.

 • tirsdag 23. februar 2021 - Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter. Skaper det verdi, og i så fall, hvilke?

  "Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter" er et forskningsprosjekt ved BI Senter for byggenæringen.

  Les mer

  Et forprosjekt har blitt gjennomført med støtte fra BAE-programmet i Prosjekt Norge, og det foreligger nå en sluttrapport som beskriver hovedfunnene fra studien. Disse vil danne grunnlag for et hovedprosjekt.