-
Forskningssenter

BI Senter for byggenæringen

 • mandag 18. september 2023 - BI Førsteamanuensis Sebastian Lombardo utnevnt som ny leder for Senter for byggenæringen

  Vi er glade for å kunngjøre at førsteamanuensis Sebastiano Lombardo har blitt utnevnt som ny leder for BI senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 25. mai 2023 - Ledig postdoktorstilling innen sirkulære løsninger i BAE-næringen

  BI søker en kandidat for en postdoktorstilling innen SFI EarthresQue, som skal se på overgangen til sirkulære løsninger i BAE-næringen, med spesielt fokus på markedsinnovasjoner, forretningsmodeller og koordineringspraksis.

  Les mer

  Se lenke HER for mer informasjon og mulighet for søknad.

 • tirsdag 2. mai 2023 - Seminar 30. mai: Bygg fremtiden: overgang fra lineær til sirkulær økonomi i bygg og anlegg

  Velkommen til seminar på BI om overgang fra lineær til sirkulær økonomi i bygg og anlegg

  Les mer

  Se lenke HER for mer info og påmelding.

 • onsdag 15. februar 2023 - Fornyelse av gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser

  BI og BAE-næringen, representert ved AF, Backe, Norconsult, Multiconsult, Obos, Statsbygg og Veidekke har inngått ny avtale om fornyelse av gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser for tre nye år, fra 2023-2025. Ragnhild Kvålshaugen fortsetter i gaveprofessoratet.

 • torsdag 15. desember 2022 - Ny artikkel: Både tillit og kontroll er viktig i samarbeidsrelasjoner

  Både tillit og kontroll er viktig i samarbeidsrelasjoner, men hvordan sikre en balansegang mellom dem?

  Les mer

  Denne BI Business Review artikkelen er basert på en studie og en publikasjon i Journal of Management Studies, der vi har sett på hvordan parter i samarbeidsrelasjoner kan sikre både tillit og kontroll, og hvordan disse to mekanismene henger sammen. Vi identifiserer tre viktige praksiser som hjelper partene med å håndtere ulike utfordringer som oppstår, og som potensielt forrykker balansen mellom tillit og kontroll. Den første praksisen er knyttet til rutinisering, og at man gjennomgår og tilpasser viktige rutiner slik at de samsvarer med partenes forventninger. Den andre er felles problemløsning, der partene viser vilje og evne til å løse problemer som oppstår i fellesskap. Den tredje går på re-organisering, enten at man etablerer nye arenaer for interaksjon eller at man gjør andre endringer i organisasjonen. Gjennom disse praksisene evner partene å (re)etablere forholdet mellom tillit og kontroll slik at begge sammen bidrar til flyt og samarbeid i relasjonen.

  Artikkelen kan leses HER.

 • søndag 13. november 2022 - BI samler 150 Veidekke-toppledere på skolebenken

  BI og Veidekke er i gang med ny runde av topplederprogrammet Horisont, der BIs forskningsbaserte kunnskap om BAE-næringen og Veidekkes praktiske kunnskap forenes for å forstå og håndtere de utfordringene og mulighetene Veidekke og BAE-næringen forøvrig står overfor, og dermed skape et bedre grunnlag for å realisere Veidekkes strategi mot 2025.

 • tirsdag 30. august 2022 - BI og Veidekke har gjennomført første runde av topplederprogrammet Horisont i samarbeid med BI

  BI og Veidekke har gjennomført første runde av topplederprogrammet Horisont.

  Les mer

  Høsten 2021 startet først kull med 30 av Veidekkes 150 toppledere fra Norge, Sverige og Danmark på topplederprogrammet Horisont i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Hensikten med programmet er å skape en felles og dypere forståelse i toppledergruppen av Veidekkes strategi og hvordan de sammen skal oppnå den. Neste kull starter i september 2022.

  Les mer på bygg.no. (+sak)

 • tirsdag 9. august 2022 - Festschrift for Glenn Ballard - artikkel om utviklingen av lean construction i Norge

  I forbindelse med feiringen av Glenn Ballards bidrag til utviklingen av lean construction (LC), har det blitt publisert et Festschrift i Construction Management and Economics med bl a en artikkel om utviklingen av LC i Norge - 22 forfattere har bidratt til artikkelen!

  Les mer

  Se lenke til artikkelen HER

 • onsdag 1. juni 2022 - Ny artikkel om prestasjonsmåling innenfor Lean Construction

  Det ble nylig publisert en artikkel i Lean Construction Journal basert på case fra den norske byggenæringen. Artikkelen er skrevet av Lena Bygballe i samarbeid med Sanne Sand-Holm og Ceyda Pakoglu, som skrev masteroppgaven artikkelen er basert på, og Fredrik Svalestuen i Veidekke.

 • onsdag 30. mars 2022 - Spesialnummer i Praktisk økonomi & finans om transformasjon av BAE-næringen

  Dette spesialnummeret av Praktisk økonomi & finans handler om endringsbehovet i den norske BAE-næringen, spesielt knyttet til økt bærekraft og digitalisering.

  Les mer

  BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring og spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. En stor andel av den totale ressursbruken, utslipp og avfall knyttes til denne næringen og det bygde miljø, og BAE-næringen fremheves som en nøkkelnæring for å nå våre klimamål. Dette krever imidlertid at næringen endrer seg, og et sentralt virkemiddel her er å nyttiggjøre digital teknologi.
  På temaet bærekraft har vi to interessante bidrag: N. Sandberg og kolleger viser ved hjelp av en scenariomodell hvordan Norge ikke er i rute for å nå den politiske målsettingen om å redusere energibruk i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. De foreslår at energieffektivisering må gjelde både eksisterende og nye bygg og ønsker mer oppmerksomhet på energieffektiv oppvarmingsteknologi. E. Sandberg og kolleger har gjort en sammenlikning av forbildeprosjekter på ombruk av bygningsdeler i Norge, Danmark og Belgia og konkluderer med at standardisering av prosedyrer og definisjoner av ombruk er viktig i det videre arbeidet for å gjenbruke bygningsdeler/materialer.
  På temaet digitalisering har vi tre spennende bidrag: Kolbjørnsrud og Sannes viser hvordan bruk av kunstig intelligens, her representert ved Spacemaker, har bidratt til å øke kvaliteten på beslutninger knyttet til eiendomsutvikling hos Obos og Nordr. Hjelseth tar for seg Virtual Design and Construction (VDC) og bidrar til å tydeliggjøre hva konseptet er, og hvordan det kan anvendes i byggeprosess. Skjåvik og Kirsebom undersøker hvordan blokkjedeteknologi (BKT) kan bidra til sirkulære forsyningskjeder og materialstrømmer i byggeprosess og konkluderer med at BKT først og fremst er egnet til å synliggjøre data.
  Til slutt har vi to bidrag på ledelse av transformasjonsprosesser: Kokkonen diskuterer endringsagenters rolle i realisering av bærekraftstrategier, og Aslesen og kolleger viser hvordan Team Veidekke jobber med standardisering i planlegging og produksjon på Ulven-prosjektet, og dermed imøtekommer byggherrens (OBOS) ambisjoner om å bygge rimeligere boliger. I tillegg har vi Ahlgren og Linds artikkel som omhandler økonomistyring i interorganisatoriske relasjoner

   

 • tirsdag 2. november 2021 - Magma spesialnummer om bærekraft

  Magma har i siste nummer en serie artikler om bærekraft, deriblant artikkel av Bente Flygansvær, Lena E. Bygballe og Debbie Harrison om bærekraftig massehåndtering i BAE.

  Les mer

  Artikkelen kan lastes ned HER

 • tirsdag 8. juni 2021 - Veileder for samarbeid i tidligfase

  BI Senter for byggenæringen har i samarbeid med Construction City utviklet en veileder for produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter.

  Les mer

  Veilederen kan lastes ned HER.

 • tirsdag 23. februar 2021 - Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter. Skaper det verdi, og i så fall, hvilke?

  "Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter" er et forskningsprosjekt ved BI Senter for byggenæringen.

  Les mer

  Et forprosjekt har blitt gjennomført med støtte fra BAE-programmet i Prosjekt Norge, og det foreligger nå en sluttrapport som beskriver hovedfunnene fra studien. Disse vil danne grunnlag for et hovedprosjekt.