Forskning

Norsk
bærekraft­barometer

Hvilke bedrifter er mest (og minst) bærekraftige, ifølge kundene selv? I 2020 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

Logo Norsk bærekraftbarometer

Miljø- og klimaendringer har virkelig satt bærekraft på dagsordenen for myndigheter, bedrifter og befolkningen generelt. Et så stort fokus får konsekvenser for politikk, virksomheters strategier og forbrukeradferd. 

I over 20 år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Vi har alltid hatt fokus på å forstå hvorfor forbrukere gjør som de gjør og hvordan bedrifter bør tilpasse seg kunders ønsker og behov for å bli mest mulig kundeorientert. Med et økt fokus på bærekraft er det er derfor naturlig at vi nå søker mer innsikt i hvordan kundens opplevelser av bedrifters bærekraft kan påvirke konkurransesituasjonen blant norske bedrifter.  

I 2020 har Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.  

Totalt 149 bedrifter på forbrukermarkedet har blitt evaluert av sine egne kunder og mer enn 6000 personer har deltatt i undersøkelsen. Intervjuene er utført av Norstat Norge AS og vi har bedt norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft; 1) økonomisk bærekraft, 2) miljømessig bærekraft og 3) sosial bærekraft. 

Resultatene viser store forskjeller mellom ulike bransjer og mellom bedrifter i samme bransje. 

Se fyldig presentasjon og analyse av årets resultater i videoen under.

Norsk bærekraftbarometer 2020

Sporveien gjør rent bord! 

Sporveien T-banen vinner Bærekraftprisen 2020 og årets bærekraftbarometer med en score på 77,4 poeng, etterfulgt av Sporveien Trikken på 76,7 poeng. Sporveien, som er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser, gjør dermed rent bord i årets undersøkelse.  

‒ Dette er en stor tillitserklæring til oss i Sporveien som vi er svært glade for å få. Vi har helt siden Sporveien ble opprettet i 1875 hatt fokus på bærekraft i vår virksomhet, og denne utmerkelsen gir masse ny energi inn til vårt videre arbeid med å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger innen kollektivtrafikk og mobilitet, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø. 

På plassene bak følger Tesla (75,4), Lokalbankene i Eika Gruppen (74,6) og SpareBank 1 (74,5).


Mange bedrifter og bransjer har stort forbedringspotensial 

Resultatene viser at mange bransjer har stort forbedringspotensial. Strømmetjenester kommer dårligst ut med en score på 46,2 poeng. «Klær», «Bredbånd», «Netthandel», «Øvrig handel» og «Kiosk» danner bunnsjiktet i bransjerangeringen.  

Helt i bunnen av listen over enkeltbedrifter finner vi XXL (46,1), Hennes & Mauritz (46), Dplay (45,2), Nille (44,5) og HBO Nordic med en score på 38,5 poeng. 

TOPP 10-LISTE:

PLASS SELSKAP BÆREKRAFTSCORE
1 Sporveien T-banen 77,4
2 Sporveien Trikken 76,7
3 Tesla 75,4
4 Eika 74,6
5 SpareBank 1 74,5
6 Toyota 71,8
  Gjensidige 71,8
8 Finn.no 71,4
9 Norsk Tipping 71,2
10 Sbanken 70,5

 

Hvorfor bør bedriftene være mer opptatte av bærekraft? 

Flertallet av norske forbrukere sier de ønsker å dreie forbruket sitt over i en mer bærekraftig retning. Utfordringen er at det ikke er så lett å få oversikt over hvilke bedrifter og produkter som er flinkest. Dermed blir det også vanskelig å fatte beslutninger (og endre adferd) basert på bærekraft.  

I en slik situasjon kan det være fristende for virksomheter å tenke at «da trenger vi ikke å bruke ressurser på å bli mer bærekraftig». Dette kan derimot vise seg å bli en fatal strategi. Analyser og forskning indikerer at bærekraft har blitt en viktigere parameter forbrukerne legger til grunn for sine valg de siste årene.  

Når det blir enklere å sammenligne bedrifter på bærekraft så vil også forbrukerne endre sin adferd i en mer bærekraftig retning. Følger man ikke med i timen risikerer bedrifter å bli valgt bort dersom de ikke tilfredsstiller krav fra forbrukere og myndigheter.  

Årets resultater viser også at bærekraft påvirker lojalitet i flere av bransjene som er målt og at jo høyere score på bærekraft, jo sterkere er effektene.  

Hva må bedriftene gjøre? 

For å få større effekt av sin bærekraftsatsning må bedrifter bli flinkere til å opplyse forbrukerne på en enkel og oversiktlig måte. Bærekraft er et komplisert og omfattende begrep og mange forbrukere vil falle av dersom de må bruke for mye krefter på å sette seg inn i hvilke produkter og bedrifter som er bærekraftig og ikke.  

De som satser på bærekraft bør derfor bruke ressurser på å kommunisere til markedet slik at det blir enklere for forbrukerne å ta mer bærekraftige valg. Det er også viktig å formidle hvordan bærekraftige produkter og tjenester påvirker nytteverdien til kundene. Vi er nemlig skrudd sammen slik at vi alltid velger det som gir oss selv størst nytteverdi.  


Fakta om Norsk Bærekraftbarometer 2020 

Norsk Bærekraftbarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som måler hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. Kundene får muligheten til å si hva de mener om bedrifter de kjøper varer og tjenester fra. Undersøkelsen er gjennomført av Barcode Intelligence og Norstat Norge i samarbeid med Handelshøyskolen BI.  

Norstat har på oppdrag fra Norsk Bærekraftbarometer bedt 6320 norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft; 1) økonomisk bærekraft, 2) miljømessig bærekraft og 3) sosial bærekraft. 

Til sammen har disse gitt 15.183 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen omfatter tilsammen 149 bedrifter som selger varer eller tjenester som betyr mye for folks privatøkonomi. Datainnsamlingsperioden var fra januar til mars 2020.  

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Pål Rasmus Silseth,
Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI.
Tlf: 46 17 17 48
E-post: pal.r.silseth@bi.no

Barcode
BI
Norstat Group