Forskning

Norsk
bærekraft­barometer

Hvilke bedrifter er mest (og minst) bærekraftige, ifølge kundene selv? I 2021 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI igjen målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

Logo Norsk bærekraftbarometer

Bli med på webinar 26. mai når resultatene for 2021 presenteres!

Hvilke bedrifter mener kunder er mest (og minst) bærekraftige? Hvordan har ett år med pandemi og digital omstilling påvirket nordmenns oppfatning av selskapers bærekraft?

I over 20 år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Med et økt fokus på bærekraft er det naturlig at vi nå søker mer innsikt i hvordan kundens opplevelser av bedrifters bærekraft kan påvirke konkurransesituasjonen blant norske virksomheter. I fjor lanserte derfor Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Barcode Intelligence og Norstat, for første gang resultatene av Norsk Bærekraftbarometer.

– Årets resultater viser store forskjeller mellom ulike bransjer og bedrifter. Det er også svært interessant å se hvordan pandemien har påvirket flere av fjorårets resultater, røper Pål Rasmus Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI.

Barcode
BI
Norstat Group