Forskning

Norsk bærekraftbarometer

Hvilke bedrifter er mest (og minst) bærekraftige, ifølge kundene selv? Svaret får du på denne siden 3. juni, når vi publiserer resultatene av Norsk Bærekraftbarometer 2020.

Miljø- og klimaendringer har virkelig satt bærekraft på dagsordenen for myndigheter, bedrifter og befolkningen generelt. Et så stort fokus får konsekvenser for politikk, virksomheters strategier og forbrukeradferd.

I over 20 år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Vi har alltid hatt fokus på å forstå hvorfor forbrukere gjør som de gjør og hvordan bedrifter bør tilpasse seg kunders ønsker og behov for å bli mest mulig kundeorientert. Med et økt fokus på bærekraft er det er derfor naturlig at vi nå søker mer innsikt i hvordan kundens opplevelser av bedrifters bærekraft kan påvirke konkurransesituasjonen blant norske bedrifter.  

I 2020 har Handelshøyskolen BI og Barcode Intelligence for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.  

Den 3. juni kl. 10 offentliggjøres resultatene av Norsk Bærekraftbarometer 2020 i et direktesendt seminar arrangert av BI (detaljer kommer), før de blir publisert på denne nettsiden.

Totalt 149 bedrifter på forbrukermarkedet har blitt evaluert av sine egne kunder og mer enn 6000 personer har deltatt i undersøkelsen. Vi har bedt norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft; 1) økonomisk bærekraft, 2) miljømessig bærekraft og 3) sosial bærekraft.

Resultatene viser store forskjeller mellom ulike bransjer og mellom bedrifter i samme bransje.

Følg med på denne siden frem mot 3. juni for flere oppdateringer!

Barcode
BI
Norstat Group