-
Forskning

Norsk
bærekraft­barometer

Hvilke bedrifter er mest (og minst) bærekraftige, ifølge kundene selv? I 2024 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI igjen målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

Logo Norsk bærekraftbarometer