Forskningssenter

Senter for internett og samfunn

Ved å bringe sammen et bredt spekter av forskningsdisipliner, ulike metodologier og forskjellige måter å se tingene på, søker vi å analysere og forstå den voksende innflytelse digitale teknologier har på arbeidsliv og samfunn.

Med Senter for internett og samfunn håper vi å kunne være en diskusjonsplattform for den virkningen Internett og tilsvarende digitale teknologier har på mennesker i arbeidssammenheng.

Og på måter som tjener offentlig interesse og tillater at både politikere og næringslivsledere skaper en bærekraftig digital økonomi og forbereder kommende generasjoner på fremtidens arbeidsplass.

Christian Fieseler

Professor Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410088

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vi bestreber oss på å kombinere pålitelig og anvendbar empirisk forskning med konseptuell og teoretisk tilnærming som ligger i forkant av den løpende akademiske diskusjonen. Vi engasjerer oss i teori-bygging og teori-testing og anvender disse teoriene på aktuell utvikling, i det vi setter opp en rekke teoretiske perspektiver, karakterisert ved metodologisk og konseptuell pluralisme.

Som et «tenke-og-gjøre-senter», tar vi sikte på å samle ledende forskere og praktikere fra Norge, andre skandinaviske land og resten av verden for å finne ut hvordan man kan gjen-oppfinne arbeid og organisering i en digital, nettbasert og media-rikt miljø. På samme tid er det vår ambisjon å bli en del av et globalt forsker-samfunn, som studerer de mangfoldige implikasjonene Internett og digitale kommunikasjonsteknologier har på måten vi jobber på, samhandler og lever vårt dagligliv. Vi tar sikte på å skape en tett forbindelse mellom pålitelig forskning, undervisning og praktisk engasjement, noe som vil hjelpe oss med å informere, teste ut og dele våre ideer, samtidig som det setter oss i stand til å nå entrepenører og politikere, innovatører og forskere, teknologer og brukere.