-
Økonomi

Norges Bank Watch 2014

Arne Jon Isachsen

Norges Bank har vært oppe til eksamen. Les vurderingene fra sentralbankens voktere i Norges Bank Watch 2014 fra BI.

Kunnskap i bruk: Norges Bank Watch 2014

I rapporten Norges Bank Watch 2014 retter anerkjente økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret. De fremmer også forslag til forbedringer i hvordan norsk pengepolitikk utformes og gjennomføres.

Norges Bank Watch 2014 er utarbeidet av:

  • Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken
  • Professor Xavier Freixas ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona
  • Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Watch 2014 er utarbeidet av:

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Det er 15. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

Lenke til tidligere Norges Bank Watch-rapporter.

Referanse:

Mork, Knut Anton,  Xavier Freixas og Kyrre Aamdal: Norges Bank Watch 2014. Rapport utgitt av Center for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 25. februar 2014

Du kan også se alle nyheter her.