-
Næringsliv

Fagprofil - Benedicte Brøgger

12. mars 2014

Benedicte Brøgger forteller om sin forskning og veien til professor tittelen. Brøgger brenner for kunnskap om bedrifter og næringsvirksomhet. Hva er det som gjør at noen bedrifter lykkes i de landene de opererer i?

FORSKNINGSINTERESSER

Entreprenørskap, innovasjon og vekst, medvirkning, kultur, forretningsetnografi, handlingsorientert forskning og praksislæring
Du kan også se alle nyheter her.