-
Ledelse

Kåre Willoch om ledelse

Gudmund Hernes

Hva har Kåre Willoch lært om å ta beslutninger, om ledelse og om å drive frem endringer? Gudmund Hernes inviterte den tidligere statsministeren og Høyre-mannen til åpent forum på Handelshøyskolen BI.

Få har satt et preg på det norske samfunn gjennom det siste halve århundre som Kåre Willoch. Av utdanning er han cand.oecon. han var datidens yngste stortingsrepresentant da han ble innvalgt som 29-åring. Han ble generalsekretær og leder av Høyre, to ganger handelsminister og landets statsminister 1981-86. Han var den som i Norge ga Høyrebølgen profil og energi, og hans periode som regjeringssjef førte til store endringer - fra utvidete åpningstider til bruddet med NRKs kringkastingsmonopol og deregulering av kredittpolitikken.

Gudmund Hernes, som er professor II ved Handelshøyskolen BI og forsker ved FAFO, samtaler med Kåre Willoch om hans erfaringer gjennom tidende.

Publisert 24. mars 2014

Du kan også se alle nyheter her.