-
Ledelse

Kompetanseutvikling som virker

4. mars 2014

Anders Dysvik

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder professor Anders Dysvik fra BI sitt foredrag med tittelen: "Kompetanseutvikling som virker".

Professor Anders Dysvik har en lengre bakgrunn fra Forsvaret før han i 2010 tok sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i dag på alle nivåer, og er fagansvarlig for metodekurset, Research Methodology for Organizational Psychology på Master of Science. Les mer om Dysvik her.

Du kan også se alle nyheter her.