-
Ledelse

Kompetanseutvikling som virker

Anders Dysvik

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder professor Anders Dysvik fra BI sitt foredrag med tittelen: "Kompetanseutvikling som virker".

Professor Anders Dysvik har en lengre bakgrunn fra Forsvaret før han i 2010 tok sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i dag på alle nivåer, og er fagansvarlig for metodekurset, Research Methodology for Organizational Psychology på Master of Science. Les mer om Dysvik her.

Publisert 4. mars 2014

Du kan også se alle nyheter her.