-
Næringsliv

Oslo i verdensklasse på finans

Torger Reve

Oslo kan bli blant de beste i verden på å få penger til å yngle, viser en forskningsstudie fra BI som presenterer tre råd for å lykkes.

BI FORSKNING: Kapitalforvaltning i verdensklasse

Norge har noen få næringer som hevder seg sterkt i den globale konkurransen, - offshorenæringen, den maritime næringen og sjømatnæringen, viser forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” fra Handelshøyskolen BI.

Prosjektet identifiserte også næringer som har et potensial for å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Finans, - eller kapitalforvaltning, er en av næringene der Norge har mulighet til å spise kirsebær med de store. Næringen har sitt tyngdepunkt i Oslo.

- Oslo har både ressurser og muligheten til å bli en by i verdensklasse innen finans. Oslo har lykkes i å bli et viktig internasjonalt kompetansesenter innen finans, med nøkkelkompetanse på finans relatert til energisektoren (olje og gass), shipping og sjømat. Dette bidrar til at næringen klarer å tiltrekke seg internasjonale talenter, fremholder forskerne Marius Nordkvelde, Anton Diachenko, Robert Alexandru og Torger Reve i en fersk forskningsrapport fra Handelshøyskolen BI.

Forskerteamet har gjennomført en studie som tar sikte på å vurdere om kapitalforvaltning kan utvikles til å bli en ny norsk vekstnæring. Forskerne har gjennomført en omfattende analyse av den norske finansnæringen og sammenligner den med noen av våre viktigste internasjonale konkurrenter.

Må satse

Oslo Børs er et viktig finansmarked innenfor nisjeområdet. Oslo Børs er i dag verdens nest største finansielle markedsplass innenfor shipping og verdens største når det gjelder sjømat. Energisektoren står for omtrent halvparten av verdiene på Oslo Børs.

I løpet av det siste tiåret har den norske finans- og kapitalnæringen hatt en imponerende vekst. Til tross for en finansielle krisen i 2008 og 2009, har bransjen oppnådd betydelig verdiskapning – og ansatte, aksjonærer og myndigheter har nytt godt av dette gjennom høyrere lønninger, avkastning og skatteinntekter.

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) har opplevd en rask vekst de siste årene og er en av verdens største statlige investeringsfond. Norge har med det fått en betydelig slagkraft som internasjonal investor, konkluderer BI-forskerne.

- Potensialet for verdiskaping er enda større, hevder Marius Nordkvelde og Torger Reve.

Forskerne mener finansnæringen i Oslo har potensial for å ta opp konkurransen med både Stockholm, London, New York og Boston om å bli et av verdens ledende sentra for finans. - For at Oslo skal bli et viktig knutepunkt for kapitalforvaltning, må denne næringen få topp prioritet. Både lokale myndigheter og lokale institusjoner må støtte fremveksten av denne klyngen, anbefaler forskerne.

Tre anbefalinger

Den viktigste faktoren for å få til økt vekst for næringen i Norge, vil være tiltak for å øke størrelsene på fondene (kapitalen) som forvaltes fra Norge.

Forskningsrapporten gir tre konkrete anbefalinger for å bygge opp aktiviteten i finansnæringen:

  • 1. Stimulere nordmenn til å plassere en større andel av inntekter og formue i investeringsfond. Nordmenn anser eiendom i form av bolig som det alternativet som gir best avkastning i forhold til risiko. Den norske pensjonsreformen vil bidra til at bransjen får økt sin forvaltningskapital. I tillegg kan det være mulig å innføre skattereformer som stimulerer til sparing gjennom investeringsfond. 
  • 2. Statens pensjonsfond utland kan bruke sin posisjon til å sikre at utenlandske forvaltere av fondets kapital etablerer eget kontor i Oslo. Det vil kunne bidra til at flere utenlandske aktører integreres i det lokale forretningslivet. Dette vil gjøre det mulig for dem å selge sine tjenester på det norske markedet, men også gjøre det mulig å tilby internasjonale klienter produkter og tjenester fra Norge. Dette vil også kunne stimulere konkurransen I det norske finansmarkedet.
  • 3. Dele opp Statens pensjonsfond utland i mindre fond. Det vil fremme konkurranse mellom nye statlige vekstfond som investerer i utenlandske markeder. Norske fond bør i større grad bruke sin kjernekompetanse innen norske næringer, og øvrig nisjekompetanse i internasjonale investeringer.

Forskningsrapporten peker også på at næringen også kan styrkes ved at norske kapitalforvaltningsselskaper øker sin markedsandel i utlandet. På den måten kan de trekke til seg mer utenlandsk kapital.

Referanse:

Nordkvelde, Marius, Anton Diachenko, Robert Alexandru og Torger Reve. 2013. Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? (Norsk versjon). Research Report - 05/2013, Handelshøyskolen BI. Forskningsprosjektet er finansiert av Finansforbundet.

Denne artikkelen er publisert som formidlingsartikkel i nettavisen forskning.no 25. mars 2014.

 

Publisert 25. mars 2014

Du kan også se alle nyheter her.