-
Næringsliv

Fremtidens handelsplass

6. mars 2014

Netthandel skaper nye utfordringer og muligheter for norske bedrifter. Det lønner seg å ha et sterkt kundefokus, hevder Peder Inge Furseth.

Førsteamanuensis ved BI Peder Inge Furseth forsker på tjenesteinnovasjon og peker på tre sentrale trender innen netthandel som viser hvorfor handelskjeder bør omstille seg fra et produktfokus til et kundefokus. Furseth mener blant annet at det lønner seg å selge sine varer i et samspill via butikk, nettsider og mobiltelefon.


Du kan også se alle nyheter her.