-
Ledelse

Hvordan opplever du HR-verktøyene?

Hvordan opplever mellomlederne ulike HR-verktøy i sin organisasjon? Fem påstander som brukes i forskning.

BI FORSKNING: Måling av mellomlederes opplevelse av HR

Professor Bård Kuvaas ved handelshøyskolen BI har sammen med Anders Dysvik og Robert Buch gjennomført en studie av hvordan mellomlederne opplever HR-praksis i organisasjonen de jobber i.

Forskerne  målte mellomledernes opplevelse av brukervennlig HR ved hjelp av fem påstander:

I det store og hele opplever jeg at ulike HR-verktøy og HR-systemer i min organisasjon:

  • er tilpasset de lokale og konkrete behovene jeg har som leder når det gjelder å få det beste ut av mine medarbeidere
  • er fleksible nok til å kunne bli anvendt på en måte som stemmer overens med min lederstil
  • er fleksible nok til å kunne tilpasses mine medarbeideres ulike behov
  • gjør det lettere for meg å lykkes med mine lederoppgaver
  • gjør at jeg trives bedre som leder

Referanse:

Kuvaas, B., Dysvik, A. og Buch, R. (2014) Antecedents and employee outcomes of line managers' perceptions of enabling HR practices'. Akseptert for publisering i Journal of Management Studies.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel ledelse i Dagens Næringsliv 28. april 2014.

 

Publisert 28. april 2014

Du kan også se alle nyheter her.