Hvordan opplever mellomlederne ulike HR-verktøy i sin organisasjon? Fem påstander som brukes i forskning.

BI FORSKNING: Måling av mellomlederes opplevelse av HR

Professor Bård Kuvaas ved handelshøyskolen BI har sammen med Anders Dysvik og Robert Buch gjennomført en studie av hvordan mellomlederne opplever HR-praksis i organisasjonen de jobber i.

Forskerne  målte mellomledernes opplevelse av brukervennlig HR ved hjelp av fem påstander:

I det store og hele opplever jeg at ulike HR-verktøy og HR-systemer i min organisasjon:

  • er tilpasset de lokale og konkrete behovene jeg har som leder når det gjelder å få det beste ut av mine medarbeidere
  • er fleksible nok til å kunne bli anvendt på en måte som stemmer overens med min lederstil
  • er fleksible nok til å kunne tilpasses mine medarbeideres ulike behov
  • gjør det lettere for meg å lykkes med mine lederoppgaver
  • gjør at jeg trives bedre som leder

Referanse:

Kuvaas, B., Dysvik, A. og Buch, R. (2014) Antecedents and employee outcomes of line managers' perceptions of enabling HR practices'. Akseptert for publisering i Journal of Management Studies.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel ledelse i Dagens Næringsliv 28. april 2014.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no Du kan også bruke kommentarfeltet nedenfor.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på