-
Ledelse

Fem kjennetegn på effektive ledere

Hva bør vi se etter når vi skal ansette ledere? Her er fem kjennetegn på virkelig effektive ledere.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Femfaktor-modellen i praksis

Personligheten har nesten like stor betydning som intelligens for vår evne til å utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte.

- For ledere spiller personligheten en enda mer sentral rolle enn for mange andre yrker, fremholder professorene Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø ved Handelshøyskolen BI.

 

Forskning har identifisert fem sentrale trekk som til sammen gir et godt bilde av vår personlighet. Dette kalles for femfaktor-modellen. De fem trekkene som inngår i femfaktor-modellen er: Følelsesmessig stabilitet, ekstraversjon (utadvendthet), åpenhet for nye erfaringer, omgjengelighet og planmessighet. Personlighetstrekkene måles i grader, fra høy til lav.

– De dyktigste lederne oppnår høye verdier på alle de fem trekkene, påpeker Martinsen.

Må kunne støtte medarbeiderne

Høye verdier på de fem personlighetstrekkene gir oss følgende fem kjennetegn på virkelig effektive ledere:

  • 1. Evne til å tåle press og stress i jobben. Ledere har høy grad av følelsesmessig stabilitet.
  • 2. Evne til å ta initiativ, å være tydelig og kommunikativ. Ledere er utadvendte, med høy grad av ekstraversjon.
  • 3. Evne til nytenkning, nysgjerrighet og visjon. Effektive ledere har høy grad av åpenhet for nye erfaringer.
  • 4. Evne til å støtte, imøtekomme og inkludere medarbeidere. Effektive ledere viser høy grad av omgjengelighet.
  • 5. Evne til å sette mål, være grundig og å følge opp. Effektive ledere har høy grad av planmessighet.

Referanse:

Martinsen, Øyvind og Lars Glasø (2013): Personlighet og ledelse. I R. Rønning, W. Brochs- Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.). Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0 (s.47-72). Fagbokforlaget: Bergen.

Studien er også presentert i formidlingsartikkelen “Personlighet til å lede”, publisert på BI Busienss Review.

 

Publisert 23. mai 2014

Du kan også se alle nyheter her.