-
Ledelse

Slik unngår du stereotypifellene

Laura E. Mercer Traavik

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Laura E. Mercer Traavik sitt foredrag med tittelen: "Hvordan unngå stereotypifellene".

Vi har lett for å plassere folk i “bokser”. Stereotypier påvirker viktige beslutninger i arbeidslivet, som for eksempel ansettelser, forfremmelser, teamarbeid og evaluering av ledere og medarbeidere. Stereotypi-fellene kan resultere i at vi fatter dårligere beslutninger.

Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Handelshøyskolen BI vil i seminarserien “Lederens verktøykasse” holde foredrag om utbredelsen av stereotypier i arbeidslivet. Hvordan blir nøkkelbeslutninger påvirket av stereotypifellene? Hva fører det til?

Traavik vil også gi deg forskningsbaserte verktøy som reduserer risikoen for at du plasserer deg selv og andre i “bokser”.

Publisert 28. mai 2014

Du kan også se alle nyheter her.