I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Laura E. Mercer Traavik sitt foredrag med tittelen: "Hvordan unngå stereotypifellene".

Vi har lett for å plassere folk i “bokser”. Stereotypier påvirker viktige beslutninger i arbeidslivet, som for eksempel ansettelser, forfremmelser, teamarbeid og evaluering av ledere og medarbeidere. Stereotypi-fellene kan resultere i at vi fatter dårligere beslutninger.

Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Handelshøyskolen BI vil i seminarserien “Lederens verktøykasse” holde foredrag om utbredelsen av stereotypier i arbeidslivet. Hvordan blir nøkkelbeslutninger påvirket av stereotypifellene? Hva fører det til?

Traavik vil også gi deg forskningsbaserte verktøy som reduserer risikoen for at du plasserer deg selv og andre i “bokser”.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på