-
Samfunn

Absolutte mål?

En stor andel av medarbeiderne opplever "smarte" mål som absolutter som ikke kan fravikes eller justeres. Det gir dårligere prestasjoner. Slik målte vi det.

BI FORSKNING: Måleinstrument

Vi har nylig gjort en undersøkelse av medarbeideres opplevelse av om "smarte" mål er å betrakte som absolutter som ikke kan fravikes eller justeres.

Vi målte respondentenes opplevelse av målene som absolutter slik:

Jeg opplever målene/nøkkelindikatorene i målstyringssystemet som spesifikke og absolutte

  •  ... og mangel på måloppnåelse aksepteres ikke selv om jeg har gode begrunnelser for det
  •  ... og jeg kan ikke prioritere andre forhold enn det å nå målene selv om situasjonen skulle tilsi det
  •  ... og jeg kan ikke fritt improvisere og gjøre ting annerledes enn det som fremgår av målene/målekortet selv om jeg mener det er nødvendig
  •  ... og de gir lite rom for å fokusere på andre viktige aspekter ved jobben enn det som måles
  •  ... og målene står ofte i veien for nødvendig fleksibilitet for at jeg skal kunne gjøre jobben min på en best mulig måte.

Referanse:

Kuvaas, B., Buch, R., and Dysvik, A.: 'Performance management: Perceiving goals as invariable and implications for perceived job autonomy and work performance'. Akseptert for publisering i Human Resource Management.

 

Publisert 16. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.