-
Samfunn

Absolutte mål?

16. juni 2014

En stor andel av medarbeiderne opplever "smarte" mål som absolutter som ikke kan fravikes eller justeres. Det gir dårligere prestasjoner. Slik målte vi det.

BI FORSKNING: Måleinstrument

Vi har nylig gjort en undersøkelse av medarbeideres opplevelse av om "smarte" mål er å betrakte som absolutter som ikke kan fravikes eller justeres.

Vi målte respondentenes opplevelse av målene som absolutter slik:

Jeg opplever målene/nøkkelindikatorene i målstyringssystemet som spesifikke og absolutte

  •  ... og mangel på måloppnåelse aksepteres ikke selv om jeg har gode begrunnelser for det
  •  ... og jeg kan ikke prioritere andre forhold enn det å nå målene selv om situasjonen skulle tilsi det
  •  ... og jeg kan ikke fritt improvisere og gjøre ting annerledes enn det som fremgår av målene/målekortet selv om jeg mener det er nødvendig
  •  ... og de gir lite rom for å fokusere på andre viktige aspekter ved jobben enn det som måles
  •  ... og målene står ofte i veien for nødvendig fleksibilitet for at jeg skal kunne gjøre jobben min på en best mulig måte.

Referanse:

Kuvaas, B., Buch, R., and Dysvik, A.: 'Performance management: Perceiving goals as invariable and implications for perceived job autonomy and work performance'. Akseptert for publisering i Human Resource Management.

 

Du kan også se alle nyheter her.