-
Næringsliv

Gjøre det vi kan eller sjanse på noe nytt?

For å lykkes i dynamiske markeder, må bedrifter gi full gass på to fronter. Gjøre det den er god på og samtidig satse friskt på nye områder, viser studie fra BI.

BI FORSKNING: Strategi

Skal bedrifter konsentrere seg om å utvikle det den allerede er god på gjennom små, skrittvise innovasjoner eller skal den ta sjansen på å gå inn på helt nye områder?

– Stadig flere argumenterer nå for at du må være gode på begge områder, både utnytte det du er god på i dag og samtidig satse tungt på å utvikle helt nye produkter og tjenester, fremholder Paulina Junni, som er postdoktorstipendiat ved Handelshøyskolen BI.

Det er likevel lettere sagt enn gjort å satse på begge deler. Mange bedrifter er mer opptatt av å melke eksisterende produkter og tjenester enn å ta sjansen på å måtte lære seg noe helt nytt. De satser gjerne på det som oppfattes som det sikre fremfor det usikre.

Det er risikabelt å satse på nye ting, og det koster ikke bare penger, men også mye tid. – Det kan likevel være nødvendig å satse på helt nye områder for å overleve på lengre sikt, understreker Junni.

Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke studie av om når det lønner seg å satse på små, skrittvise innovasjoner (bedre utnyttelse av hva vi er gode på i dag) og når det lønner seg å satse på innovasjon på helt nye områder.

Flere studier har også undersøkt om det lønner seg å satse på begge områder samtidig (Organizational Ambidexterity).

Ja takk, begge deler

Paulina Junni har sammen med forskerne Riikka M. Sarala, Vas Tars og Shlomo Y. Tarba gjennomført en studie av tidligere forskning (meta-analyse) på dette området for å se om det kan lønne seg å satse både på nyutvikling og utnyttelse av det du holder på med i dag.

Etter et omfattende søk etter og gjennomgang identifiserer forskerne nærmere 70 tidligere studier som inngår i analysen.

Resultatene av analysen er offentliggjort i en artikkel som er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Academy of Management Perspectives

– Gjennomgangen viser at det er lønnsomt å satse både på nyutvikling (exploration) og utnyttelse av hva du allerede er god på (exploitation), fremholder BI-forskeren.

Ifølge Paulina Junni er det særlig lønnsomt for kunnskapsbedrifter, høyteknologibedrifter og andre virksomheter som opererer i dynamiske markeder å satse tungt på begge fronter.

 – Bedrifter som konkurrerer i markeder preget av rask endring, må hele tiden være på utkikk etter nye muligheter for å kunne være konkurransedyktige på sikt.

Balanse ikke nok

Studien viser samtidig at det ikke er tilstrekkelig å ha balanse i satsingen på nyutvikling og utnyttelse av eksisterende ressurser. Den doble satsingen må være på et høyt nivå. Det er ikke tilstrekkelig å dele små ressurser tynt og jevnt på de to områdene.

Det er kostbart og risikofylt å investere i både nysatsing og utnyttelse av eksisterende ressurser. Studien viser at den positive effekten på prestasjoner blir sterkere når analysenivået går fra lavere til høyere nivå i organisasjonen (fra individ til team til forretningsenhet til bedriftsnivå).

Det kan tyde på at det viktig å ha en organisasjonsstruktur som sikrer at satsingen får effekt. Det kan for eksempel innebære at det er forbindelser mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Det taler også for å utforme arbeidsprosesser og belønningssystemer slik at de støtter opp om både nysatsing og utnyttelse av eksisterende ressurser.

Paulina Junni antyder også at det kan være en fordel at ledersjiktet engasjerer seg i arbeidet med å sikre at investeringer i nyutvikling og utnyttelse av eksisterende ressurser gir ønskede resultater.

Fire råd til ledere

Paulina Junni har utviklet fire praktiske råd til virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige:

  • 1. Få mest mulig ut av det du er god på i dag. Se hva du kan utnytte enda bedre gjennom små, skrittvise forbedringer.
  • 2. Se hele tiden etter nye muligheter. Ta sjansen på å utvikle helt nye produkter og tjenester.
  • 3. I valget mellom 1 og to: Ja takk, begge deler. Og mye av begge deler.
  • 4. Det er et lederansvar å sikre at virksomheten oppnår ønskede resultater av  tung satsing på både nyskaping og utnyttelse av eksisterende ressurser.

Referanse:

Junni, Paulina, Riikka Sarala, Vas Taras and Shlomo Tarba: Organizational Ambidexterity and Performance: A Meta-Analysis. Academy of Management Perspectives. 2013, Vol. 27, No. 4, 299-312.

 

Publisert 4. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.