-
Næringsliv

Hvilken lederrolle vil du spille?

Hvordan kan du som salgsleder eller markedsføringsleder bidra til å skape engasjement og bedre resultater?

LEDERENS VERKTØYKASSE: Inspirerende ledelse

Det er ikke alle ledere som lykkes like godt med å engasjere sine ansatte og få dem til å gjøre maksimal innsats. Salgsledere og markedsføringsledere kan velge seg ulike roller, og gjennom det oppnå ulike resultater. Du kommer gjerne lenger med gjennom å lede og motivere enn å tvinge, befale, og bruke din stillingsmakt.

Som leder skal du fylle en rekke roller, enten du er deg det bevisst eller ikke. Hvordan du fyller rollen, får konsekvenser for hvordan dine ansatte gjør jobben sin.

 

Du kan hente inspirasjon til å reflektere over ulike lederroller ved å lese klassiske eventyr (som for eksempel “Espen Askeladd og de syv hjelperne” eller “Alice i eventyrland”).

Her er noen av de grunnleggende karakterene du møter i de klassiske eventyrene. Hvilke(n) rolle(r) tror du får medarbeiderne til å prestere på sitt beste?

HELTEN:

Du kan være helten som ønsker å presentere deg selv som en vellykket og erfaren leder. Her fokuserer du mer på deg selv som den store helten og dine fortreffelige kunnskaper, enn på den ansattes sitt behov.

Du speiler deg i ditt eget selvbilde og glemmer å rettlede dine ansatte mot de målene dere har satt dere. Det kommer i skyggen av din egen selvopptatthet. Ditt lederskap er fraværende og lagfølelsen forsvinner.

GRÛNDEREN:

Du kan være gründeren som har bygd opp ditt firma fra null til suksess. Du er opptatt av å fortelle omverdenen om din egen vellykkethet. Du befinner deg på en evig vandring etter å skape nye eventyr, men du glemmer å ta med deg de rundt deg. Litt som en sommerfugl!

HJELPEREN:

Du kan også være hjelperen. Da er du lederen som til en hver tid hjelper de ansatte slik at de får det som de vil. Du gjør alt du kan for at de skal få det enkelt og du legger til rette for at de skal være tilfredse. Fint det, men faren er at du sliter deg ut og glemmer å være en god leder som er retningsgivende.

VISMANNEN:

Deretter har du rollen som den vise mann, som ut fra erfaring og menneskelig innsikt alltid finner den beste løsningen for den ansatte. Som vismann ser du de ansatte og stadig motiverer dem til å gå en meter til.

Du viser dem vei og vet hva som er best for å nå både den ansattes og bedriftens mål. Ulempen her er at du som leder fratar den ansattes ansvar til å tenke selv og finne løsninger selv for å oppnå gitte mål. Faren er at alle går i takt og ingen stiller seg kritisk og foreslår nye løsninger. Du er jo tross alt den kloke!

DØRVOKTEREN:

Du kan også ha en litt mer interessant rolle, nemlig være en dørvokter der de ansatte til en hver tid er avhengig av ditt samtykke. De ansatte må alltid gå via deg for å få tillatelse til å sette i gang prosjekter og lignende.

Du en kontrollør og styrer etter bakspeilet og dette vil hindre deg i å skape fremgang.

UTFORDREREN:

Du kan også ta rollen som den ansattes utfordrer. Dette er den mest skjerpede rollen. Her utfordrer du de ansatte på å ta egne valg. Du gir dem prøvelser og hindringer på veien mot målet, men du tilrettelegger også for at de skal lære noe nytt og få en mestringsfølelse.

Som utfordrer vil du få frem både det beste og det verste blant de ansatte. Svette og tårer er en del av det. Men du ser også at ved å hjelpe dem over hindringene, vil du motivere menneskene rundt deg. Mennesker som får ansvar og som liker det. De føler at de bidrar og deres engasjement smitter over på andre kollegaer. I tillegg vil de føle et eierskap til arbeidet de gjør. En utfordrer løfter sine ansatte ved å gi dem tøffe mål, støtter dem og lar de finne veien selv.

Alle disse rollene eller karakterene er med på å skape engasjement blant de ansatte. Men rollen som utfordrer er kanskje den rollen og som gir den beste uttellingen.

Hvilken rolle spiller du i dag? Hvilken rolle tror du vil skape de beste resultatene? Hva kan du gjøre for å bli en utfordrer?

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Marketing Magazine nr. 1-2014, et formidlingsmagasin fra Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 26. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.