-
Økonomi

Kina vil vokse videre

Kina kan løse sine problemer med forurensning, korrupsjon og økt klasseskille, mener Jørgen Randers ved BI. Han spår en lysende økonomisk fremtid for Kina.

KUNNSKAP I BRUK: Jørgen Randers om Kina

Professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI deltok nylig på Shanghai Forum, en årlig konferanse som arrangeres av  Fudan University.

Forskere og eksperter fra hele verden kommer til dette uavhengige forumet for å diskutere temaer omkring Asias politiske, økonomisk , sosiale og klimatiske fremtid i et globalt perspektiv.

Randers tegnet et lyst bilde av Kinas økonomiske utvikling frem mot 2052.

Fortsatt vekst

- Jeg har stor tro på at Kina vil oppleve fortsatt økonomisk vekst de neste 40 årene, og vil overta posisjonen som verdens ledende økonomi. Den vestlige verden vil oppleve stagnasjon i produksjon og befolkningsvekst. Vi er blitt så rike som vi kan bli. Det er ikke mye mulighet for produksjonsvekst i helse og tjenestesektoren, der størsteparten av den vestlige verden er ansatt, sier Jørgen Randers.

Han mener Kina vil femdoble sitt BNP fram til 2050. De vil skyte fram som en rakett og følge ruta som Japan og Sør – Korea har gått  før dem.

- I løpet av et par generasjoner vil Kina gå fra å være en jordbruksamfunn til et moderne industrisamfunn. Dette vil ta kortere tid i Kina enn det har gjort i andre land. Det skyldes at de har så mange land de kan se til og høste erfaringer fra. I tillegg har Kina en statskapitalistisk styreform som  kan ta raske beslutninger og få satt i gang endringer i ekstremt høyt tempo.

Bekjempe korrupsjon

Nettopp styresettet i Kina er nøkkelen til hvordan og hvorfor Kina vil klare å bekjempe korrupsjon , fattigdom og forurensning, mener Randers.

- Dette er et kontroversielt tema fordi vi i vesten mener at demokrati og markedsliberalisme er den beste styringsformen for alle. Men vi har også brukt svært mange tiår på å få bukt med slike problemer med våre styresett, sier Randers.

Han viser til at Kina allerede har løftet 300 millioner av mennesker ut av fattigdom og at det allerede eksisterer femårsplaner for å løse forurensnings og korrupsjonsproblemene.

- Disse problemene er løsbare, og jeg tror Kina vil bruke relativt sett kortere tide på å løse dem. Kina kan utdanne ingeniører for å bygge renseanlegg og sterkt bidra til å stimulere markedsøkonomien innenifra. Myndighetene i Kina vet også at hvis de ikke tar tak i disse utfordringene, vil de bremse den økonomiske veksten og risikere opprør. På mange måter kan man si at kinesiske styresmakter har en stor kommunikasjonsutfordring, sier han.

Kinesere tror på fremtiden

I 2012 ga BI-professoren ut boken 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Boken har solgt 31.000 eksemplarer i Kina og kommet på bestselgerlister over oversatt faglitteratur.

- Jeg tror kineserne liker denne boka fordi de faktisk ser ganske lyst på fremtiden.  Undersøkelser jeg har gjort for kinesiske Ministery of Science and Technology og FAFO i Norge viser at 75 prosent av de 30.000 som ble spurt, opplevde tilfredshet og tro på at fremtiden blir bedre. Tilsvarende tall for vesten er 25 prosent, sier Jørgen Randers.

Må ofre forbruk

Det store spørsmålet er om kineserne er villige til å ofre sine ønsker om økt forbruk og levestandard.

- Moderne urbane kinesere vil både ha rett til å kjøpe nye biler og rett til å puste  frisk luft. Vi får håpe kinesiske mydigheter klarer å tilfredsstille begge disse kravene på en måte. Det handler om å få folk til å se på det store bildet og følge en plan for oppnå en ønsket utvikling i et land. Det var jo også på denne måten Norge ble bygget opp i etterkrigstiden, minner han om.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på et foredrag professor Jørgen Randers holdt på Shanghai Forum 2014 i Kina. Bildet viser professor Jørgen Randers foran Fudan University i Shanghai, Kina.

 

Publisert 5. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.