-
Ledelse

Ti råd for å mestre stress

Astrid Marie Richardsen, Stig Berge Matthiesen

Ledere må tåle stort press i jobben, men kan ta kontroll over jobbstress. Her er ti forskningsbaserte råd for stressmestring.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Stressmestring

Ledere opplever ofte høyt tidspress og stor arbeidsbelastning. Stress er ikke til å unngå. Men ledere må beholde kontrollen også når det stormer som verst.

 

Professorene Astrid Richardsen og Stig Berge Matthiesen ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet ti forskningsbaserte råd som kan hjelpe ledere til å mestre stress på jobbe.

  • 1. Finn ut hva som skaper stress: Kartlegge hva det er som er med på å skape stress i jobben. Kunnskap gjør det lettere å sette inn tiltak for stressmestring.
  • 2. Mer kunnskap om stress: Øke den generelle kunnskap om hva stress er. Hvordan virker ulike betingelser for stress sammen. Hva kan gjøres med det?
  • 3. Lev sunt. Sørg for tilstrekkelig hvile og søvn, trening og sunt kosthold. Den sunne sjelen i et sunt legeme (“Mens sana in corpore sano”). Det er ikke uten grunn mange ledere er flinke til å trene.
  • 4. Lær deg å hvile og slappe av. Øv opp ferdigheten til å stresse ned eller slappe av. Her kan det hjelpe med muskelavspenning, meditasjon og verktøy som kan fortelle deg om kroppen slapper av.
  • 5. Styr tiden mer effektivt. Få til bedre prioriteringer mellom arbeidsoppgavene. Identifiser tidstyvene og forsøk å få bukt med dem.
  • 6. Øk medarbeidernes ferdigheter. Ved å øke medarbeidernes ferdigheter, kan du skape mindre stress på deg selv. Du vil da kunne føle deg tryggere på at jobben blir gjort npår du delegerer arbeidsoppgaver.
  • 7. Etabler relasjoner der du kan få støtte. Har du noen du kan spørre om hjelp og støtte når du trenger det? Har du noen du kan gå til med dine gleder og sorger. Sosial støtte i hverdagen er viktig også for ledere.
  • 8. Planlegg karrieren. Også for ledere kan en jobb eller en arbeidsforpliktelse ha en “best før”-dato. Blir du værende for lenge i en jobb, kan det medføre unødvendig stress eller belastning.
  • 9. Bytt jobb i tide. Gjør skiftet mest du fremdeles har god mestringskontroll av jobb og jobbrelatert stress.
  • 10. Søk ekstern profesjonell hjelp om jobben blir en for stor belastning. Omfattende jobbstress kan få alvorlige konsekvenser både for den som rammes og omgivelsene. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik oppnådde anerkjennelse for at han som toppleder valgte å være åpen om at han måtte ta pause og sykmelding på grunn av jobbstress og alvorlig sykdom og død i familien.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på: Richardsen, Astrid M og Stig Berge Matthiesen (2013): I førersetet, men stresset? Om arbeidsbelastning og stress blant norske ledere. . I R. Rønning, W. Brochs- Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.). Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0 (s.125-150). Fagbokforlaget: Bergen.

 

Publisert 12. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.