-
Næringsliv

Smartere bruk av IKT

Torger Reve

Smartere bruk av IKT gjør Norge mer produktivt. Vi må øke tempoet i digitaliseringen, særlig i offentlig sektor, skriver Torger Reve og Terje Mjøs.

DEBATT: Et kunnskapsbasert Norge

Mye av produktivitetsveksten skyldes smartere bruk av ikt. Men veldig mye er ugjort. Det haster med å øke tempoet i digitaliseringen, spesielt i offentlig sektor.

Norge blir rangert som nummer 11 på World Economic Forums liste over verdens mest konkurransedyktige økonomier.

Evnen til teknologiadopsjon, en høyt utdannet befolkning, kunnskap og forskning gjør at Norge har klatret jevnt og trutt på listen de siste årene. Alle de nordiske landene, med Sverige i tet, står sterkt innenfor ikt og kunnskapsproduksjon.

Abelia og Damvad skal utrede hvordan it-næringen er satt sammen, og hva den betyr for utviklingen av Norge. Prosjektet skal blant annet se på effektivitetsgevinsten digital kommunikasjon gir, hvordan ikt har endret gamle forretningsmodeller og hvordan virksomheter har endret måten de samarbeider. Dette arbeidet vil kunne bidra til å belyse næringens sentrale rolle for produktivitetsvekst og verdiskaping. 


Regjeringen vil satse mer på kunnskap og innovasjon, og de har igangsatt et viktig arbeid med produktivitet i en egen kommisjon, slik Danmark også nylig har gjort. Investeringer knyttet til økt utnyttelse av smarte ikt-løsninger er avgjørende for å effektivisere Norge og øke produktiviteten.

 

Fem utfordringer for IKT

Ifølge forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» ved Handelshøyskolen BI har ikt-næringen i Norge fem hovedutfordringer:

  • Rekrutteringsutfordringer grunnet mangel på ikt-kompetanse
  • Utkontrahering av ikt-tjenester til lavkostland
  • Svak ikt-satsing i offentlig sektor
  • Mangel på kompetent kapital særlig i tidligfasen, og
  • Mangel på implementeringskompetanse i næringslivet.

Driver for økonomisk vekst

Skal disse utfordringene håndteres og løses trengs det engasjement og vilje - både fra næringslivet og fra politisk hold.

I regjeringserklæringen fremheves ikt som en viktig driver for økonomisk vekst. Nå trengs det tiltak.

Økt digitalisering av offentlig sektor er en hovedoppgave. Store deler av det offentlige ligger etter når det gjelder å ta i bruk nye og mer effektive ikt-løsninger, for eksempel selvbetjeningsløsninger. Skatteetaten er et kjærkomment eksempel på en etat som har tatt grep og fått til svært mye.

For hver dag en offentlig ansatt benytter et utdatert system mister vi verdifull produktiv arbeidskapasitet. Få regner på kostnadene ved dette eller hvilke produktivitetstap dette gir.

Altfor mye produktiv tid går til spille på grunn av for dårlige ikt-løsninger.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 7. juli 2014 med tittelen "For dårlig IKT".

 

Tekst: Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI og konsernsjef Terje Mjøs i EVRY.

Publisert 8. juli 2014

Du kan også se alle nyheter her.