-
Økonomi

Likestilling = gode samfunn

Gillian Warner-Søderholm

Samfunn som er opptatt av likestilling, er også de beste i klassen på menneskerettigheter.

BI FORSKNING: Kulturforskjeller

Ikke alle samfunn er like gode til å håndtere korrupsjon. Og det er langt fra slik at alle mennesker kan ta politiske rettigheter og andre menneskerettigheter for gitt. Ikke alle land er like gode på å utnytte humankapitalen i landet på en positiv måte.

Dette er bare noen eksempler på hvordan økte globalisering gjør oss stadig mer oppmerksomme på at det er store forskjeller å leve i ett land fremfor et annet. 

Førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm ved Handelshøyskolen BI har sammen med kollega Andy Bertsch ved Minot State University i USA gjennomført en studie for å identifisere kulturelle verdier som fremmer utviklingen av det de kaller gode samfunn.

 

Mer enn 50 land

De to forskerne har hentet ut kvantitative data om kulturelle verdier fra den internasjonale studien Global Organizational Behaviour Effectiveness (GLOBE), som baserer seg på svar fra mer enn 17 000 deltakere i 62 ulike land.

Disse kulturelle verdiene er: Å være resultatorientert, menneskeorientert, grad av likestilling mellom kjønnene, maktdistanse, selvsikkerhet og reduksjon av usikkerhet.

Forskerne har gjort en serie statistiske analyser for å undersøke om det finnes sammenhenger mellom de kulturelle verdiene i et land og hvordan dette landet rangeres i fem internasjonalt anerkjente indikatorer for måling av menneskerettigheter, politiske rettigheter, korrupsjon og utvikling.

Disse indikatorene er utviklet for å fremme menneskerettigheter i 52 ulike land.

– Vi ønsket å avdekke om bestemte kulturelle faktorer henger sammen med hva et land gjør for å fremme menneskerettigheter, forklarer Gillian Warner-Søderholm.

Likestilling = gode samfunn

Land som har en kultur der man er opptatt av likestilling mellom kvinner og menn, skårer høyt på den internasjonale indeksen Freedom House’s Civil Liberties, som måler hvordan landene jobber med menneskerettigheter.

– Samfunn som er opptatt av å fremme likestilling får ikke bare økt likestilling mellom menn og kvinner. Dette er også en kulturell verdi som er med på å fremme en innsats for menneskerettigheter i praktisk handling, sier Warner-Søderholm.

Studien viser også at land som er opptatt av å unngå usikkerhet, hevder seg bra på den samme indeksen.

Bertsch og Warner-Søderholm finner også en positiv sammenheng mellom samfunn som verdsetter forutsigbarhet og menneskerettigheter og rangering på indeksen Transparancy International CPI (Corruption Perceptions Index).

- Land som er opptatt av å unngå usikkerhet, har mindre grad av opplevd korrupsjon. Det skyldes muligens et strengere lovverk som skal bidra til å redusere usikkerhet, sier BI-forskeren.

Forskerne etterlyser mer kunnskap om hvordan samfunn bedre kan støtte opp om menneskerettigheter.

- Land som er opptatt av menneskerettigheter, har sterkere og mer bærekraftige økonomier, sier Warner-Søderholm.

Referanse:

Andy Bertsch og Gillan Warner-Søderholm (2013): Exploring Societal and Cultural Values and Human Rights and Development. Sage Open: 3. DOI: 10.1177/2158244013502988

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 14. august 2014.

Tekst: Audun farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Artikkelen er skrevet sammen med førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm ved BI.

Publisert 14. august 2014

Du kan også se alle nyheter her.