-
Økonomi

Eierne, styret og ledelsen i Norge

Øyvind Bøhren

Professor Øyvind Bøhren setter rammene for eierstyring som fagfelt og forklarer hvorfor et eierstyringsproblem oppstår under BIs Styrekonferanse 2014.

BI FORSKNING: Eierstyring

I denne videoen kan du se hele åpningsforedraget til professor Øyvind Bøhren ved BIs Styrekonferanse 2014. Bøhren byr på innsikt fra forskningen om forholdet mellom eierne, styret og ledelsen i Norge. Han setter rammene for eierstyring som fagfelt og forklarer hvorfor et eierstyringsproblem oppstår. Bøhren identifiserer også symptomer på dårlig eierstyring og presenterer forskningsresultater om kjennetegn ved god eierstyring i norske bedrifter.

Handelshøyskolen BI ser det som en sentral samfunnsoppgave å bidra til en bedre styrepraksis i privat og offentlig virksomhet. På BIs Styrekonferanse presenteres aktuell styreforskning koblet med gode cases fra næringslivet i tillegg til at det skapes en attraktiv og relevant møteplass for alle som er opptatt av godt styrearbeid.

Publisert 8. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.