-
Næringsliv

Fire drivkrefter for suksess i utlandet

Carl Arthur Solberg

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Carl Arthur Solberg sitt foredrag med tittelen: "Fire drivkrefter for suksess i utlandet".

Finnes det noen suksessoppskrift for internasjonalt markedsengasjement? Svaret på spørsmålet er nok dessverre nei.  Det finnes ingen enkel oppskrift som passer for alle. Vi vet likevel en hel del om hva som skal til for å øke sannsynligheten for å lykkes.

Professor Carl Arthur Solberg ved Handelshøyskolen BI har sammen med forskerne Geir Gripsrud og Auke Hunneman gjennomført en omfattende kartlegging og analyse av norske bedrifters eksportmønstre og strategier. Rapporten ble lansert på BI 29. august under Lederens Verktøykasse.

Er norske bedrifter nødt til å finne frem til små nisjer for å lykkes? Finnes det norske bedrifter som tar sjansen på å følge en strategi om kostnadslederskap? Solberg presenterer her fire drivkrefter som øker sannsynligheten for å lykkes på den internasjonale arenaen.

Publisert 10. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.