-
Næringsliv

Flyselskapene: De ansatte tar straffen for lavkoststrategiene

Espen Andersen

De ansatte betaler straffen for lavkoststrategiene i flybransjen, sier Dr. Geraint Harvey fra Birmingham Business School under den internasjonale luftfartskonferansen på BI.

Handelshøyskolen BI er i disse dager vertskap for den internasjonale luftfartskonferansen.

Liberalisering og framveksten av lavprisselskapene har transformert internasjonal luftfart. Konkurransen fra lavprisselskapene har gjort luftfarten mer effektiv, men samtidig har konkurransen ført til et vedvarende press om å kutte kostnader. Som resultat av den intensifierte konkurransen har selskapene i stadig større grad rettet fokus mot lønn og ansettelsesforhold. Forskningen viser at innføring av lavkoststrategier har ført til økende arbeidskonflikter i industrien som helhet. Til nå har konfliktene stort sett vært begrenset til det enkelte selskap, men i den pågående fasen ser det ut som kampen om arbeidsforholdene blir løftet ut av det enkelte selskap. I økende grad føres kampen ikke bare mellom organisasjoner på det nasjonale nivået, men også på det transnasjonale nivået og med deltakelse av stadig flere og ulike aktørgrupper.

For å bidra til en bedre forståelse av situasjonen i luftfarten, vil konferansen gjennom bidrag fra sentrale aktørgrupper – arbeidsgivere, arbeidstakere, regulerende myndigheter, politikere samt forskere både på nasjonalt og internasjonalt nivå – belyse og diskutere

I hvilken grad det vil være mulig å skape like konkurransevilkår i internasjonal luftfart samtidig som ansattes interesser ivaretas?

Under konferansen intervjuet førsteamanuensis Espen Andersen ved BI Dr. Geraint Harvey fra Birmingham Business School. Se videoen hvor de trekker fram noen av hovedpunktene fra konferansen.

Publisert 11. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.