-
Næringsliv

12 spådommer om dagligvarebransjen

Fire store paraplykjeder blir til tre etter at Coop har kjøpt ICAs norske butikker. Hvordan endrer det den norske dagligvarebransjen. Her er 12 spådommer.

KOMMENTAR: Odd Gisholt om dagligvarebransjen

Gjennom flere år har den norske dagligvarebransjen bestått av 4 store paraply-kjeder, - NorgesGruppen, Rema 1000, Coop og ICA. Etter at Coop har kjøpt ICA Norge AS, blir det bare tre. ICA Sverige er nok såre fornøyd med å ha blitt kvitt et tapssluk

Det norske markedet for dagligvarer beløper seg til rundt 160 milliarder norske kroner.  De fleste av oss handler jevnlig dagligvarer. Da er det ikke så rart at mange av oss er opptatt av bransjens utvikling.

Det er grunn til å tro at Konkurransetilsynet vil komme til å godta Coops oppkjøp av ICA, kanskje med noen pålegg om salg av enkelte butikker. Det betyr likevel at vi må regne med at vi nå vil ha tre norske hovedaktører i årene fremover.

Bransje i endring

De tre hovedaktørene vil alle få en betydelig forhandlingsstyrke mot leverandørene. NorgesGruppen får en markedsandel på 39,3 %. Coop kommer opp i 32,2 % etter oppkjøpet av ICAs norske butikker mens og Rema 1000 har en markedsandel på 24,8 prosent. Om vi legger sammen Rema og1000 og Bunnpris-kjeden, får vi en samlet markedsandel for disse på 28, 3 prosent.

Det er til sammen i underkant av 4000 dagligvarebutikker i Norge. Disse har til nå kunnet deles inn 16 profilhus med Rema 1000, Kiwi og Meny i spissen. Nå faller Ica Supermarkeder bort, mens Rimi sannsynligvis vil bestå hos Coop i en eller annen form.

Fortsatt sterk konkurranse

Den sterke konkurransen som eksisterer mellom profilhusene vil trolig ikke endres nevneverdig.

Rema 1000 sier de vil kjempe for fortsatt å være billigst. I tillegg signaliserer Ole Robert at Rema i løpet av fem år skal bli større enn det sammenslåtte Coop/ICA. KIWI gjør det samtidig klart at de vil  kjempe med Rema 1000 om å være billigst.

Forbrukerne kan glede seg over denne priskrigen fremover. Selv om pris er et viktig virkemiddel, må vi ikke glemme at også beliggenhet og service er viktig når folk velger hvor da handler.

Coop sterkere på Østlandet

Coop har i flere år vært svekket ved at de har hatt en dårlig butikkdekking på store deler av Østlandet. Gjennom oppkjøpet av ICA vil de nå får styrket sin posisjon.

Samtidig har Coop nylig åpnet et stort moderne sentrallager ved Gardermoen vil kunne gi distribusjonen ut mot de overtatte ICA-butikkene et løft. ICA har frem til oppkjøpet vært relativt svake på engros-siden.

Norske supermarkeder fører i dag over 12 000 varelinjer. Innen lavpris dreier det seg om inntil 6 000 varelinjer. Ved Coops nye engros-lager er det listeført mer enn 20 000 varelinjer. Det skulle være nok til å forsyne alle Coop/Ica-butikkene med et variert sortiment. 

Særstilling på lavpris

Norge står i en særstilling når det gjelder handel i lavpris-segmentet. Andelen har passert 60 % og er stigende. Det samme gjelder andelen egne merkevarer, andelen er stigende. Hos Coop Extra har andelen egne merkevarer passert 20 %.

Mens NorgesGruppen og Rema 1000 har normalt gode driftsmarginer (ca 4 %), så står det dårlig til hos Coop og enda verre for ICA. Sistnevnte har som bekjent tapt milliarder i Norge de siste årene.

Når Coop nå bruker 2,5 milliarder på å kjøpe et “konkursbo” kan man spørre seg om det er for dyrt. Er det i det hele tatt mulig å snu utviklingen for ICA-butikkene?

Det sikreste er vel at en rekke ulønnsomme butikker må legges ned. Andre vil måtte bli solgt, muligens med tap, slikt at Coop får en totalkostnad ved overtagelsen som er høyere enn 2,5 milliarder. Ellers har Coop signalisert at de vil oppruste en rekke butikker. Det er heller ikke billig.

Coop regnes for å ha for mange egne profilhus. Nå konsentrerer kjeden seg om å gjøre Coop Extra landsdekkende. Supermarkedkjeden Coop Mega og lavpriskjeden Coop Prix tones begge noe ned. Slike tiltak er nødvendige, men om det kan være grunnlaget for lønnsommere drift for hele Coop gjenstår å se.

Tolv spådommer

Her er mine tolv spådommer for dagligvarebransjen i Norge anno høsten 2014:

 • 1. Konkurransetilsynet vil godkjenne Coops oppkjøp av ICA Norge AS.
 • 2. Coop får en sjanse til igjen å bli større enn Rema 1000 målt i markedsandeler.
 • 3. Coop får en styrket posisjon på Østlandsområdet.
 • 4. Coop får en formidabel oppgave med å gjøre ICA/Rimi-butikkene lønnsomme.
 • 5. En rekke butikker i Coop/ICA-systemet må legges ned.
 • 6. Andre butikker i Coop/Ica-systemet må rustes opp.
 • 7. En del ansatte i ICA vil miste jobben.
 • 8. NorgesGruppen vil fortsette sin vekst, særlig når det gjelder KIWI og Meny.
 • 9. Rema 1000 vil fortsette sin vekst og holde fast ved å ha lavest priser.
 • 10. Forbrukerne vil få mange gode, prisgunstige tilbud fremover.
 • 11. Vareutvalget i norske butikker vil fortsatt være meget godt, mens andelen EMV vil øke.
 • 12. Bransjens leverandører vil få noe tøffere forhandlingsforhold overfor de tre paraplykjeden. Men disse forhandler gjennom profilhus, distrikt og region slik at forskjellen ikke blir vesentlig.

Norge er “utenforlandet” med en egen landbruks- og avgiftspolitikk som avviker fra det som er tilfellet i nabolandet Sverige og EU for øvrig. Det kan være en av årsakene til at ICA lyktes med å finne utenlandske interessenter til å kjøpe seg inn i det norske markedet.

Referanse:

Denne kommentarartikkelen er skrevet for BI Business Review.

 

Publisert 9. oktober 2014

Du kan også se alle nyheter her.