-
Næringsliv

BI-professor utnevnt til æresdoktor i Sverige

Professor Håkan Håkansson ved BI er utnevnt til æresdoktor ved Handelshögskolan i Stockholm for forskning på livet bak markedsøkonomiens fasade.

ÆRESDOKTOR: Håkan Håkansson

Tradisjonsrike Handelshögskolan i Stockholm har utnevnt professor Håkan Håkansson ved BI til æresdoktor i økonomi. Det skjedde på en høytidelig seremoni 27. september 2014 i Stadshuset i Stockholm.

Håkan Håkansson har gjennom lang tid bidratt til Handelshögskolans utvikling. Vi er glad for å vise vår takknemlighet på denne måten, sier rektor Karl-Olof Hammarkvist ved Handelshögskolan i Stockholm.

– Dette er både en ære og en bereftelse på betydningen av den forskning som jeg og mine kolleger har gjort. Samtidig er det jo trivelig å bli satt pris på i gamlelandet, sier Håkansson i en kommentar.

Livet bak fasaden

BI-professoren har gjennom fire tiår forsket på hva som skjer i samspillet mellom aktørene i industrielle nettverk.

– Jeg og mine kolleger har forsøkt å tegne et annerledes bilde av hvordan markedene fungerer. Vi har gått bak fasaden, fremholder Håkansson.

Hva har dere funnet bak fasaden?

- Kunnskap og verdiskaping skapes først og fremst i samspillet mellom de ulike aktører, ikke internt i de enkelte organisasjoner, avslører Håkansson, som er tilknyttet Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI.

Håkansson er en sentral profil i forskergruppen IMP Group (Industrial Marketing and Purchasing Group), som har vært arnested for 140 doktorgrader og tallrike bøker og konferanser siden midten av 1970-årene.

Håkan Håkanson har tidligere mottatt den internasjonale forskningsprisen ”Herbert Simon Award” for sin forskning på nettverk i næringslivet.

Referanse:

Pressemelding fra Handelshögskolan i Stockholm: Tre nya hedersdoktorer utsedda.Håkansson ble innsatt som æresdoktor ved en seremoni 27. september 2014.

Bildet viser æresdoktorr Håkan Håkansson. Foto: Kalle Börjeson.

 

Publisert 7. oktober 2014

Du kan også se alle nyheter her.