Gudmund Hernes intervjuet i dag Harald Norvik som på ulike måter har tenkt gjennom forholdet mellom stat og næringsliv.

Harald Norvik er det man på godt norsk kaller “mye brukt”. Han har hatt lederverv i noen av landets alle største bedrifter: Han var konsernsjef i Statoil i 11 år. Han har vært leder av representantskapet i DnBNOR. Han har vært styreleder i SAS, i Telenor, for TV2, for Oslo Børs og for Aschehoug forlag. Og ja, selvsagt har han vært medlem av BIs styre. Som få andre er han lommekjent i norsk næringsliv.

Som den andre i rekken av konsernsjefer i Statoil hadde han en ting felles med den første: I likhet med Arve Johnsen hadde han vært statssekretær, i Olje- og energidepartementet (1979-81). Da hadde han vært ved statsministerens kontor (1976-78) som personlig sekretær for statsminister Oddvar Nordli.  Og før dette hadde han aspirantkurs i Utenriksdepartementet (1975) og industri- og finanspolitisk sekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe (1973-76). Kort sagt: Han var derfor også lommekjent i maktens korridorer før han gikk ut næringslivet.

Harald Norvik har ikke bare hatt mange roller – han har lagt vekt på klare linjer. Det førte blant annet til en feide i 2012 med daværende statsråd Trond Giske – som resulterte i at han etter å ha sagt tydelig fra, trakk seg fra vervet som styreleder i Telenor. Men Norvik skiller også mellom en ministers ulike bragder: i dag omtaler han også Trond Giske som “en fantastisk statsråd” – med noen alvorlige unntak.

Norvik har også på ulike måter tenkt gjennom forholdet mellom stat og næringsliv, sist i boken Staten som kapitalist – rikdom og eierskap for det 21. århundre sammen med professor Einar Lie og tidligere konsernsjef i Norsk Hydro, Egil Myklebust.  Og en slik gjennomtenking er nødvendig. For i løpet av de siste tre tiårene er den norske stat blitt en av verdens største kapitalister: staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo børs, er ved Oljefondet blitt en av verdens største børsinvestorer og har aksjer i flere tusen multinasjonale selskaper. Norvik sier at det statlige eierskapet i Norge har vært “oppsiktsvekkende vellykket”.

Hva Norvik mener med staten som en forutsigbar og god eier kan du få høre mer om i dette videoklippet hentet fra Gudmund Hernes sin samtale med ham tidligere i dag.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på