-
Næringsliv

- Staten kan være en forutsigbar og god eier

Gudmund Hernes

Gudmund Hernes intervjuet i dag Harald Norvik som på ulike måter har tenkt gjennom forholdet mellom stat og næringsliv.

Harald Norvik er det man på godt norsk kaller “mye brukt”. Han har hatt lederverv i noen av landets alle største bedrifter: Han var konsernsjef i Statoil i 11 år. Han har vært leder av representantskapet i DnBNOR. Han har vært styreleder i SAS, i Telenor, for TV2, for Oslo Børs og for Aschehoug forlag. Og ja, selvsagt har han vært medlem av BIs styre. Som få andre er han lommekjent i norsk næringsliv.

Som den andre i rekken av konsernsjefer i Statoil hadde han en ting felles med den første: I likhet med Arve Johnsen hadde han vært statssekretær, i Olje- og energidepartementet (1979-81). Da hadde han vært ved statsministerens kontor (1976-78) som personlig sekretær for statsminister Oddvar Nordli.  Og før dette hadde han aspirantkurs i Utenriksdepartementet (1975) og industri- og finanspolitisk sekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe (1973-76). Kort sagt: Han var derfor også lommekjent i maktens korridorer før han gikk ut næringslivet.

Harald Norvik har ikke bare hatt mange roller – han har lagt vekt på klare linjer. Det førte blant annet til en feide i 2012 med daværende statsråd Trond Giske – som resulterte i at han etter å ha sagt tydelig fra, trakk seg fra vervet som styreleder i Telenor. Men Norvik skiller også mellom en ministers ulike bragder: i dag omtaler han også Trond Giske som “en fantastisk statsråd” – med noen alvorlige unntak.

Norvik har også på ulike måter tenkt gjennom forholdet mellom stat og næringsliv, sist i boken Staten som kapitalist – rikdom og eierskap for det 21. århundre sammen med professor Einar Lie og tidligere konsernsjef i Norsk Hydro, Egil Myklebust.  Og en slik gjennomtenking er nødvendig. For i løpet av de siste tre tiårene er den norske stat blitt en av verdens største kapitalister: staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo børs, er ved Oljefondet blitt en av verdens største børsinvestorer og har aksjer i flere tusen multinasjonale selskaper. Norvik sier at det statlige eierskapet i Norge har vært “oppsiktsvekkende vellykket”.

Hva Norvik mener med staten som en forutsigbar og god eier kan du få høre mer om i dette videoklippet hentet fra Gudmund Hernes sin samtale med ham tidligere i dag.

Publisert 1. desember 2014

Du kan også se alle nyheter her.