-
Næringsliv

5 tips for å bli en bedre kommunikasjonsleder

Peggy Simcic Brønn

Kommunikasjonsledere må vise hvordan de bidrar til organisasjonens suksess. Her er fem tips til hvordan du kan spille en strategisk rolle.

Senter for virksomhetskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI har utviklet fem praktiske råd for kommunikasjonsledere som ønsker å spille en strategisk rolle i organisasjonen.

Kommunikasjonsledere som demonstrerer evne til å handle og tenke strategisk, har høyere sannsynlighet for å bli invitert til å være med fra starten av i strategiske prosesser. For mange kommunikasjonsledere blir først bedt om kommunikasjonsfaglige råd etter at de strategiske beslutningene er tatt. 

Kommunikasjonslederer som demonstrerer strategiske ferdigheter, får også større gjennomslag i ledergruppen. På denne måten kan man også vinne støtte fra øverste ledelse.

Når kommunikasjonsledere blir betraktet som strategiske medspillere, vil også kommunikasjon bli betraktet som viktig for organisasjonens suksess.

5 strategiske skritt

For å bli ansett som strategisk må lederen være:

  • 1. Proaktiv (fremtidsrettet): En person som er proaktiv og fremtidsrettet, vil oppmuntre til å innføre nye strukturer, metoder og retningslinjer som avgjør fremtidige prioriteringer. De kan også bruke verktøy som en hjelp i arbeidet med å forutsi forutsigbare endringer og møte fremtidige utfordringer.
  • 2. Saksorientert: Denne personen har stor kunnskap om saker og endringer i det eksterne miljøet, og kan hjelpe organisasjonen med å tilpasse seg disse. Denne personen kan også tenkes å kunne hjelpe organisasjonen i arbeidet med å sette sosiale agendaer.
  • 3. Kreativ og innovativ: Denne personen evner å bidra med originale og kreative ideer.
  • 4. Godt informert om egen organisasjon: Alle på dette nivået i organisasjonen må ha inngående kunnskap om egen organisasjon.
  • 5. Tenker helhet: Det er av stor verdi å kunne sette problemer og situasjoner i et helhetlig perspektiv for på denne måten å kunne identifisere større ringvirkninger.

En kommunikasjonsleder som mestrer disse fem områdene, viser vei inn i fremtiden for andre ledere og for organisasjonen.. Dette gjør det mulig for organisasjonen å bevege seg fortere og lettere i rett retning, samtidig som organisasjonen opplagt får et sterkere konkurransefortrinn.

Referanse:

Artikkelen er publisert på engelsk i  Communication for Leaders 2014/2015 (lenke til E-magasin), et formidlingsmagasin som utgis av Senter for virksomhetskommunikasjon og Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 5. desember 2014

Du kan også se alle nyheter her.