Kommunikasjonsledere må vise hvordan de bidrar til organisasjonens suksess. Her er fem tips til hvordan du kan spille en strategisk rolle.

LEDERENS VERKTØYKASSE:  Kommunikasjon for ledere

Senter for virksomhetskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI har utviklet fem praktiske råd for kommunikasjonsledere som ønsker å spille en strategisk rolle i organisasjonen.

Kommunikasjonsledere som demonstrerer evne til å handle og tenke strategisk, har høyere sannsynlighet for å bli invitert til å være med fra starten av i strategiske prosesser. For mange kommunikasjonsledere blir først bedt om kommunikasjonsfaglige råd etter at de strategiske beslutningene er tatt. 

Kommunikasjonslederer som demonstrerer strategiske ferdigheter, får også større gjennomslag i ledergruppen. På denne måten kan man også vinne støtte fra øverste ledelse.

Når kommunikasjonsledere blir betraktet som strategiske medspillere, vil også kommunikasjon bli betraktet som viktig for organisasjonens suksess.

5 strategiske skritt

For å bli ansett som strategisk må lederen være:

  • 1. Proaktiv (fremtidsrettet): En person som er proaktiv og fremtidsrettet, vil oppmuntre til å innføre nye strukturer, metoder og retningslinjer som avgjør fremtidige prioriteringer. De kan også bruke verktøy som en hjelp i arbeidet med å forutsi forutsigbare endringer og møte fremtidige utfordringer.
  • 2. Saksorientert: Denne personen har stor kunnskap om saker og endringer i det eksterne miljøet, og kan hjelpe organisasjonen med å tilpasse seg disse. Denne personen kan også tenkes å kunne hjelpe organisasjonen i arbeidet med å sette sosiale agendaer.
  • 3. Kreativ og innovativ: Denne personen evner å bidra med originale og kreative ideer.
  • 4. Godt informert om egen organisasjon: Alle på dette nivået i organisasjonen må ha inngående kunnskap om egen organisasjon.
  • 5. Tenker helhet: Det er av stor verdi å kunne sette problemer og situasjoner i et helhetlig perspektiv for på denne måten å kunne identifisere større ringvirkninger.

En kommunikasjonsleder som mestrer disse fem områdene, viser vei inn i fremtiden for andre ledere og for organisasjonen.. Dette gjør det mulig for organisasjonen å bevege seg fortere og lettere i rett retning, samtidig som organisasjonen opplagt får et sterkere konkurransefortrinn.

Referanse:

Artikkelen er publisert på engelsk i  Communication for Leaders 2014/2015 (lenke til E-magasin), et formidlingsmagasin som utgis av Senter for virksomhetskommunikasjon og Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no Du kan også bruke kommentarfeltet nedenfor. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på