-
Ledelse

Brent medarbeider skyr ilden

Medarbeidere som er blitt behandlet dårlig tidligere, har en dårligere relasjon til sine nåværende arbeidsgivere.

BI FORSKNING: Ledelse

Tidligere forskning har vist at medarbeidere som er blitt sagt opp av sin forrige arbeidsgiver stoler mindre på og er mindre lojale til nåværende arbeidsgivere. Det ser altså ut til at negative erfaringer med forrige arbeidsgiver overføres til nåværende arbeidsgiver.

I de fleste land, og spesielt i Norge, skjer derimot de fleste jobb-bytter frivillig. Enten fordi man lokkes av mer fristende tilbud eller fordi man er misfornøyd med en arbeidsgiver.

Brudd på forventninger

Det at man er misfornøyd med en arbeidsgiver handler ofte om forventningsbrudd - man opplever at det er et sprik mellom hva man ble lovet og hva man har fått når det gjelder for eksempel lønn og goder, utviklings- og karrieremuligheter og jobbsikkerhet.

Spørsmålet er om slike «milde» forventningsbrudd også overføres til nye arbeidsgivere og hva den nye arbeidsgiveren eventuelt kan gjøre for å unngå det.

I en nylig publisert studie fant vi at jo mer medarbeiderne hadde opplevd forventningsbrudd hos forrige arbeidsgiver desto dårligere relasjon hadde de til nåværende arbeidsgiver.

Dette gjaldt selv om vi kontrollerte for om medarbeiderne noengang hadde opplevd å bli oppsagt og hvor lenge de hadde jobbet for nåværende arbeidsgiver (og dermed hvor lenge siden det var de opplevde forventningsbrudd hos forrige arbeidsgiver).

Tiden leger ikke alle sår

Det ser altså ut som om tiden ikke leger alle sår forbundet med forventningsbrudd hos forrige arbeidsgiver. Forventningsbruddene ser ut til å gjøre medarbeiderne mer skeptiske og kalkulerende og de yter ikke en ekstrainnsats - uten at de vet hva de får for det.

Vi fant derimot at de som opplevde stor grad av støtte fra sin nåværende arbeidsgiver ser ut til å bli kurert for sin skepsis og kalkulerende tilnærming. Organisatorisk støtte betyr at medarbeiderne opplever at organisasjonen bryr seg om dem og er opptatt av deres interesser og behov.

Skepsis kan kureres

Organisasjoner som opptrer på en måte som gir medarbeiderne gode grunner til å oppleve organisatorisk støtte, har derfor ikke så mye å frykte. De kan rekruttere også brente medarbeidere og lege deres sår.

Organisasjoner som tar mindre hensyn til medarbeidernes interesser og behov bør derimot unngå å rekruttere slike medarbeidere - eller begynne å opptre på en måte som gjør at medarbeiderne stiller opp og yter ekstra uten å gå inn detaljerte kontraktsforhandlinger.

Rause organisasjoner får nemlig rause medarbeidere.

Referanse:

Robert Buch, Bård Kuvaas,Lynn Shore and Anders Dysvik: Once bitten, twice shy? Past breach and present exchange relationships. Journal of Managerial Psychology, 2014: http://dx.doi.org/10.1108/JMP-08-2012-0246.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 15. desember 2014.

Publisert 15. desember 2014

Du kan også se alle nyheter her.