-
Næringsliv

Fem trender for kommunikasjons­ledere

Peggy Simcic Brønn

Hva er de viktigste trendene for kommunikasjonsledere? Hvilke hindringer må forseres for å komme videre? 12 erfarne kommunikasjonsledere gir svar.

Kommunikasjon er et fag og praksis felt i rivende utvikling. Både ledere og organisasjoner er blitt mer opptatt av hvordan de best kan kommunisere med sine ulike interessenter.

Hva er de viktigste utviklingstrekkene for kommunikasjonsfeltet i årene som kommer? Hva vil være de viktigste hindringene som kommunikasjonsledere vil måtte forsere?

 

Centre for Corporate Communication ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en mini Delphi-studie blant norske kommunikasjonsledere for å høre hva de oppfatter som de sentrale utfordringer og muligheter de neste årene.

Senteret samlet 12 erfarne kommunikasjonsledere til sin årlige kommunikasjonskonferanse for å finne frem til de viktigste trendene av betydning for kommunikasjonsfeltet.

Fem trender

Ekspertpanelet identifiserte fem sentrale trender som vil prege kommunikasjonsarbeidet de neste årene:

 • 1. Kommunikasjonslederen vil bli en sentral strategisk rådgiver. Betydningen av virksomhetskommunikasjon vil øke i takt med at kommunikasjonsfunksjonen er en strategisk rådgiver i organisasjonen.
 • 2. Tettere integrasjon av organisasjonens kommunikasjon. Virksomhetskommunikasjon vil inkludere PR, samfunnskontakt, finansiell kommunikasjon, ekstern kommunikasjon, salg og markedsføring.
 • 3. Nøkkelen til effektiv kommunikasjon vil i sterkere grad forutsette tolkning, forståelse og samarbeid med viktige målgrupper. Dette gjelder både internt i organisasjonen og i relasjoner med eksterne interessenter.
 • 4. Organisasjonens ansatte vil være organisasjonens viktigste ambassadører. Lykkes du internt, vil resten følge.
 • 5. Sosiale medier vil få større betydning. Det vil bli stadig viktigere å kommunisere i digitale kanaler og i bærbare kommunikasjonsenheter.

Seks utfordringer

Kommunikasjonslederne diskuterte seg også frem til seks sentrale hindringer som kommunikasjonsfunksjonen må håndtere i årene som kommer.

 • 1. Samle ulike interesser, funksjoner og kanaler. Det vil være en sentral utfordring å få alle til å gå i samme retning i tråd med organisasjonens kjerneverdier.
 • 2. Må få gjort mer med mindre folk og ressurser.
 • 3. Unngå forvirring om ansvar mellom kommunikasjon og marked.
 • 4. Unngå unødvendig kompleksitet. Hvordan best integrere digitale kanaler med den totale virksomhetskommunikasjon.
 • 5. Balansere tid mellom strategisk arbeid og løpende leveranser til organisasjoner. Det ligger en fare i at for mye av tiden brukes på det operasjonelle og for lite tid til å løfte det strategiske blikket.
 • 6. Finne riktig kompetanse til fremtidens kommunikasjonsfunksjon.

Hva akademia kan gjøre for praktikere

Ekspertpanelet ble også invitert til å si sin mening om hvordan akademia best kan skape verdi for praksisfeltet. Her er fem råd fra praktikerne til forskningsmiljøene:

 1. Vise hvordan virksomhetskommunikasjon bidrar til suksess for organisasjoner.
 2. Være en kilde til livslang læring for kommunikasjonsledere.
 3. Utvikle intellektuell kapital om relevante emner.
 4. Produsere forskning av høy kvalitet om relevante temaer.
 5. Lage møteplasser for dialog og kunnskapsdeling mellom forskere, studenter og praktikere.

De 12 kommunikasjonsledere

Ekspertpanelet består av Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea og leder av fagrådet i kommunikasjonsforeningen, vice president Anne Vandbakk i Evry, kommunikasjonsdirektør Kristian Hvilen i Mondelez, Senior kommunikasjonsrådgiver Marius Steen i Wilh Wilhelmsen, Acting head of Media Relations Elinor Turander i DNV GL, kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer, kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve ved Akershus universitetssykehus, konserndirektør kommunikasjon Håkon Mageli i Orkla, kommunikasjonsdirektør Stig Inge Eikemo i Lindorff, kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI, kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine og Head of PR Ole Kristian Lunde i EY.

Referanse:

The Future of Corporate Communication in Norway. Expert Practitioner Outlook and New Directions. Rapport fra Centre for Corporate Communication ved Handelshøyskolen BI.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i  Communication for Leaders 2014/2015 (lenke til E-magasin), et formidlingsmagasin som utgis av Senter for virksomhetskommunikasjon og Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 9. januar 2015

Du kan også se alle nyheter her.